چرا آمریکا از پیگیری جنایات جنگی نظامیان خود در افغانستان جلوگیری می کند؟

در این اواخر اطلاعاتی دردست است که حکومت امریکا از محاکمه کردن نظامیانش در افغانستان که مرتکب جنایات جنگی شده اند جلوگیری می کند. این امر باعث سروصداهایی در رسانه ها شده و انتقاداتی را در سطح جهان به وجود آورده است.این...
ادامه مطلب

اتحاد

از جمله آیات که در قرآن کریم در مورد اخوت وبرادری بحث کرده آیه دهم سوره حجرات میباشد «اِنَّمَا المؤمِنِینَ اِخوَةٌ فَاَصلِحُو بَینَ اَخَوَیکُم.وَالتَّقُو اللّٰهَ لَعَلَّکُم تُرحَمُونَ» «جز این نیست که مؤمنان برادر...
ادامه مطلب

نقش زنان در آوردن صلح

🕊 نویسنده: آرزو ملک صیانت از کرامت انسانی نیازمند کارهای عملی برای تحقق آرمانهای والای بشری یعنی صلح و امنیت، رفع تبعیض و احترام به شأن انسانی است و بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان بر پایه ی شناخت ارزش ذاتی و حقوق مساوی...
ادامه مطلب

تاثیر جنگ و صلح بر زنان

نویسنده: استاد علیاء حیات مقدمه تعریف جنگ اضرار جنگ و تاثیر زشت آن بر زنان تعریف صلح اهمیت صلح از دیدگاه اسلام فواید صلح و تاثیر خوب آن بر زنان زندگی در صلح برا یهمه خیر است صلح دریچه پیشرفت افغانستان ما صلح می خواهیم...
ادامه مطلب
بالا