Archive for category: خانواده و کودک

 • بهشت در خانه های ما

  بهشت در خانه های ما

  خانواده و کودک April 24, 2018 3:18 pm no comments

  هیچوقت یک رابطهء واقعی را بخاطرچند اشتباه خراب نکنید، چون هیچکس کامل نیست وهیچکس درست نیست.

  ازتنبیه سکوت استفاده کنید، طوری که کاملا به طرف مقابل بی اعتنای کنید تا با خود بیاندیشد که چه شده وچرانادیده گرفته میشود؟ وبه فکرجلب نظرطرف مقابل میشود.

  حتی دروقت ناراحتی با افرادی که پشت سرهمسرتان بدمیگویند، به تندی رفتارکنید.

  به تماسها وپیامهای یکدیگرپاسخ دهید.

  هیچگاه درمسافرت دعوانکنید، چون برای تفریح وخوب شدن روحیه رفته اید.

  هرگزدروقت ناراحتی جملات مسموم کننده ای مثل: کاش ازدواج نکرده بودم، ازتومتنفرم، خوشبحال مجردها، را استفاده نکنید، ناراحتی شما تمام میشود اما این جملات به یاد میمانند

   
 • صلهء رحم (ارتباطات)

  صلهء رحم (ارتباطات)

  خانواده و کودک April 24, 2018 2:54 pm no comments

  خانواده ی مسلمان، خانواده ی یکپارچه، هماهنگ، ازدرون وبیرون، در روابط بادیگران همه هم وغم آن پاسداری ازخدمت، کرامت ودرپیش گرفتن راه پاکی وپرهیزگاری است، درواقع به هرمیزانی که خانوادهء اسلامی پشتیبان هم باشند وبابهره مندی ازاخلاق، فضیلت، پاکدامنی، عفت، خیرخواهی، بخشندگی وصمیمیت خودرا مسلح نمایند وبیشترمورداحترام مردم جامعه وهمسایگان اند.

  خداوندمتعال انسانهارا به ارتباط خویشاوندانومحبت با آنها دستورداده است، زیرا قطع ارتباط وعدم رفت وآمد با آنها زمینهء نگرانی ودشمنی را میان افراد خانواده فراهم مینماید وسبب تفرقه وپراکندگی میشود، وشرایطی فراهم مینماید که به هیچ وجه باتفاهم وتعاونی که اسلام خواهان تحقق آن میان همه افراد جامعهء مسلمان است، سازگارنیست. صلهء رحم ازدو واژهء صله ورحم، تشکیل شده است، که معانی متعددی دارند؛ ازجمله معنی لغوی صله،( صله ازمادهء وصل به معنای پیوستن پیوند کردن دوچیزگرفته شده است). ومراد ازرَحِم،( خویشاوندگان وبسته گان را گویند) ومعنای اصطلاحی صلهء رحم، اتحاد خویشاوندان واقوام را گویند. چنانچه پیامبر(صلی الله علیه وسلم) میفرمایند:« الَرَّحِمُ شُجنَةَ مِّنَ الرَّحمنِ، قال الله وتعالی: مَن وَصَلَکَ وَصَلتَهُ وَمَن قَطَکَ قَطَعتُهُ »(رواه بخاری) ترجمه: ” رحم یعنی حق قرابت وخویشاوندی ازرحمن مشتق است، یعنی شعبه ای ازرحمت خداوند رحمان است. والله تعالی به اوفرموده است: هرکس تورا وصل کند من او را وصل میکنم .هرکس تورا قطع کند، من او را قطع میکنم.

   
 • ازدواج نمونه و رابطة آن با تربیت

  ازدواج نمونه و رابطة آن با تربیت

  خانواده و کودک January 1, 2018 11:20 am no comments

  ررسی ازدواج از این سه دیدگاه رابطة تربیت را با موضوعات بسیار مهمی در زندگی زناشوئی روشن خواهد کرد، موضوعاتی مانند:

  مسؤولیت‌پذیری، نجابت و بزرگواری فرزندان، اهمیت رابطه نسبی و ارزش آن، سلامت جسمی و روحی فرزند، برانگیختن عاطفة پدر و مادر نسبت به فرزند، نحوه همکاری والدین در تربیت صحیح فرزند و اصلاح ناهنجاری‌های اخلاقی آنان و تحویل انسانی شایسته برای زندگی اجتماعی

   
 • ویژگی های یک خانواده اسلامی

  ویژگی های یک خانواده اسلامی

  خانواده و کودک September 18, 2017 9:08 am no comments

  تهیه و ترتیب: عالیه احمدی   یکی از موضوعات بسیار مهمی که در قرآن مطرح است و خداوند به آن بسیار بها میدهد، خانواده است و یک سوال این است که آیا ما خانواده موفقی داریم یا خیر و ویژگی های مهم یک خانواده موفق چیست؟ خانواده مهمترین خشت بنای […]

   
 • اصلاح خانواده

  اصلاح خانواده

  خانواده و کودک June 13, 2017 4:21 pm no comments

  اصلاح خانواده طوریکه همه میدانیم خانواده عبارت ازنهادالهی بوده که از پیوندمقدسی یعنی ازدواج یک مردویک زن(زن وشوهر)به وجودمیآیدوفرزندان،حاصل این پیوندمقدس میباشندکه خانواده راتکمیل مینماید.خانواده وخانه جای میباشدکه شخصیت انسان راتاحدی ساخته وبرای انسان معیارهای پیشرفت رامهیامیکندوبه محض رسیدن به خانه برای انسان آرامشی رخ میدهدکه این آرامش وراحتی راهمه […]

   
 • محافظت از خانواده

  محافظت از خانواده

  خانواده ستون جامعه و زيربناي زندگي بشر به شمار مي‌رود. در صورتيکه خانواده بر پايه‌هاي مستحکم ديني، اخلاقي و پيوندهاي عميق استوار باشد، خشتي قوي در ساختمان امت يا سلولي زنده در پيکر جامعه، خواهد بود. با توجه به اهميت فراوان خانواده، اديان آسماني و به ويژه دين اسلام به […]

   
 • مهر مادري

  مهر مادري

  خانواده و کودک January 18, 2017 7:32 pm no comments

  خداوند رحمان و رحيم مهربانترين است و به وضوح مي‌بينيم که سوره‌هاي متبرکه قرآن مجيد با اين دو صفت خداي پاک شروع شده‌است و به خاطر اينکه ما آنرا احساس کنيم؛ خداوند متعال در دنيا، آن را با مادر براي ما مجسم نموده‌است. خداي بزرگ، رحمت را صد جزء قرار […]

   
 • طناب باریک

  طناب باریک

  خانواده و کودک August 24, 2016 11:47 am no comments

  در اين مقاله کوشيده‌ايم تا يکي از معضلات اجتماعي جامعه‌ی افغاني ما را به بحث گرفته، راه حل‌هايي را به اين ارتباط ارائه نماييم يکي از مشکلات خانواده‌گي در جامعه ما رابطه‌ی عروس و مادر شوهرمي‌باشد. رابطه به طول حيات انسان، رابطه‌اي که گاه حکايات خنده‌آور وگاه دردناک را در […]

   
 • عشق و محبت ميان زن و شوهر

  عشق و محبت ميان زن و شوهر

  خانواده و کودک August 14, 2016 7:57 am no comments

  تهيه و ترتيب: راضيه طبيب زاده گرفته شده از کتاب بهشت در خانه‌های ما از عمرو خالد، ترجمه دکتر محمد ابراهيم ساعدی رودی. احاديث: بخاری شريف. عشق رفتار است، عشق کردار است، فقط احساسات مدفون شده و فراموش شده نيست. بايد شروع کرد! زن و شوهر بايد اين عشق و […]

   
 • لکه‌هاي صورت در دوران بارداری

  خانواده و کودک April 1, 2016 10:02 pm no comments

  دوران بارداري و يا به زبان ساده تر بگويم دوران حاملگي دوره‌يي متفاوت همراه با تغييرات زيادي در وجود خانم ها است. با همه لذت حس مادر شدن، مشکلات زيادي براي پوست به وجود مي‌آيد. مثل خشکي و ترک پوست شکم و آزاردهنده‌تر از آن لکه‌هاي قهوه‌اي رنگي روي پوست […]