با وبسایت زن مسلمان همکار شوید

تمام فعالیتهای بخش خواهران جمعیت اصلاح به شمول شبکه انترنتی زن مسلمان به اساس انگیزه ایمانی افراد از طریق همکاری های داو طلبانه خواهران وبه کمک همکاری مالی اعضای جمعیت اصلاح و اهل خیر در کشور به پیش برده می شود. وبالله التوفیق

برنامه معرفی نهاد خیریه احساس بخش خواهران در مجتمع...

ادامه مطلب

برنامه سفره دعوت ( مخصوص فامیل های برادران جمیعت اصلاح...

ادامه مطلب

کنفرانس تحت عنوان (محمدصلی الله علیه وسلم الگوی زندگی)...

ادامه مطلب

دوره سه روزه سیرت النبی، که از طرف خواهران جمعیت اصلاح...

ادامه مطلب

بخش سوم (نتيجة تقوی) نویسنده: مسعوده جامی بسم الله...

ادامه مطلب
بالا