با وبسایت زن مسلمان همکار شوید

تمام فعالیتهای بخش خواهران جمعیت اصلاح به شمول شبکه انترنتی زن مسلمان به اساس انگیزه ایمانی افراد از طریق همکاری های داو طلبانه خواهران وبه کمک همکاری مالی اعضای جمعیت اصلاح و اهل خیر در کشور به پیش برده می شود. وبالله التوفیق

د عراق په کردستان کې پرون د ولنټاين پر ځای د حجاب ورځ...

ادامه مطلب

بخش خواهران جمعیت اصلاح بلخ، روز دوشنبه به تاریخ ۲۷...

ادامه مطلب

بخش خواهران جمعیت اصلاح، روز چهارشنبه پنجمین روز کورس...

ادامه مطلب
بالا