ادب و هنر

سا يه اي سياه

سا يه اي سياه

ساره مرزا زاده گوي تاريكي وسیاهی ظلمت شب دلی رفتن ندارد. ستاره...

 

سیرت و تاریخ

فساد از دیدگاه همه

فساد از دیدگاه همه

نو یسنده: عبدالله نثاری کاکړ مفسر گو ید: فساد پیشگی...

 
 
 
 

دعوت و اصلاح