• دموکراسی ابتذال

  دموکراسی ابتذال

  نوشته: احمد فرید فرزاد هروی دموکراسی را همه می شناسیم و نیاز نیست تا در این مختصر در مورد آن حرفی بزنیم و نه هم بر آنم تا این پدیده را سبک و سنگین کنم، تمجید و یا مذمت کنم، […]

 • خطای دیگران را عفو کنید!

  خطای دیگران را عفو کنید!

  ناصرالدين نوری ترجمه: مؤمن حکيمی در تعلیماتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد فضایل اخلاقی به امت خویش داده اند امانت داری، وفا به عهد، بجا آوردن وعده. و عطا و بخش در راه الله متعال برازندگی بیشتر […]

 • افغانستان برلبهء سقوط

  افغانستان برلبهء سقوط

  نصیر احمد نویدی رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح صفحهء پشتوی بی بی سی مؤرخ 15 دلو را که بالای افغانستان تمرکز دارد بازمی کنم، [بهرته په یوازی توگه دتلونکو (افغان) ماشومانو شمیر ډیر شوی دی…، کابینه کې د ښځو په […]

 • عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط دختر و پسر

  عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط دختر و پسر

  عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط نامناسب بین دختر و پسر ۱ـ گرایش غریزی به جنس مخالف : غریزه یکی از عناصر تشکیل دهنده وجود آدمی است ونقش مهمی در گرایش دو جنس مخالف دارد . ۲ـ احساس نیاز و […]

 • چرا جوانان مورد خطاب قرار میگیرند؟

  چرا جوانان مورد خطاب قرار میگیرند؟

  تهیه کننده: حميده حسيني متعلم صنف یازدهم دارالعلوم شاه ولی الله دهلوی وقايع و رنج هايي كه از مدت زماني است با آن سرو كار داريم و جهان اسلام به نوع خاصي با آن مواجه است، امت را در نابودي […]

 
 

دعوت و اصلاح