• خواهرم

  خواهرم

  خواهرم...khwahar روزی پسر دار یا دختر دار خواهی شد...به آنها بیاموز ما زندگی نمی‌کنیم که فقط زنده باشیم به آنها بیاموز که ما برای عبادت خلق شده‌ایم...و تلاش می‌کنیم تا غیر ممکن را ممکن کنیم...به آنها توحید و بیزاری از شرک و مشرکین را بیاموز... به آنها دو اصل مهم بیاموز «اگر همه چیز بی‌اهمیت شود، اسلام ما بی‌اهمیت نمی‌شود، اگر همه چیز بی‌اهمیت شود اهداف ما بی‌اهمیت نمی‌شوند» به آنها بیاموز که اول «دین» است و بعد دنیا و نه برعکس

 • همین که ایمان داری کافیست

  همین که ایمان داری کافیست

  نیرویی در درون هر کدامی ما وجود دارد که می تواند ابداٌ ما را سعید بسازد و این نیرو، نیروی بی بدیل ایمان است. نیرویی که جان های مرده را زنده و به اهداف و ارزش ها در زندگی معنی می بخشد. ایمان یعنی اطمینان قلبی داشتن به ذاتی که همه وقت مراقب توست.. دیگر نیاز نیست نگران چیزی باشی؛ همین که ایمان داری کافیست!

 • چگونه صحابه و سلف صالح برای رمضان آماده می‌شدند

  چگونه صحابه و سلف صالح برای رمضان آماده می‌شدند

  از بعضی سلف، روایت شده که آن‌ها شش ماه قبل از رمضان دعا می‌کردند که به رمضان برسند و پنج ماه بعد از رمضان دعا می‌کردند که خداوند از آن‌ها قبول نماید. آن‌ها دعا می‌کردند به رمضان برسند در حالی که هم دین‌شان به سلامت باشد و هم جسم‌شان؛ و خداوند برای طاعت از او در رمضان یاورشان باشد و اعمال‌شان را قبول نماید.

 • تروریزم دین او مذهب نه لري

  تروریزم دین او مذهب نه لري

  دې حادثې ورښکاره کړه چې مسلمانان څه راز په مظلومیت له منځه تللي ، هغوی خواران خو په خپل عبادت ځای کې په لمانځه بوخت ول نو بیا غرب او دهغوی پلویانو ته دا بهانه هم نده پاتې چې مسلمان به تروریزم تورن کړي ، بلکې اصلي تروریستان خو دوی خپله دي.

 • زنان دعوتگر معاصر

  زنان دعوتگر معاصر

  در فرهنگ دینی و اسلامی ما مسلمانان،ایجاب می‌کند که زنان مسلمان در کنار برادران دینی‌شان دوشادوش آنان مسئولیت عظیم و بزرگ دعوتگری را به دوش گیرند و این بار امانت الهی را که دعوت است و زنان، نیمی از پیکر جوامع خوانده شده‌است، با تمام اصول و برنامه‌های آن به پیش برند. هرچند ما می‌دانیم که : «فرهنگ غربی به اندازه‌ای بالای سرزمین‌های اسلامی و برداشت‌های فرهنگ دینی مسلمانان تأثیر گذاشته‌است که حتا سخن‌گفتن از شجاعت و قهرمانی‌هایی زنان مسلمان و دعوتگر ننگ و عیبی پنداشته می‌شود. بناء باید ما از گام‌های ارزشمند زنان دعوتگر و مسلمان، فضایل و برتری‌های آنان، نسبت به اقشار دیگر جوامع خویش، سخنان و نوشته‌های بیشتری داشته باشیم. با تأسف که چنین نیستیم؛ بلکه خود را چنین می‌یابیم که گویا جوامع اسلامی در بخش سخن گفتن در مورد زنان دعوتگر مسموم شده باشند. و به همین‌خاطر در جوامع ما نام و چهره‌های زنان غربی که بی‌دین اند، در اذهان ما پر است. به همین منظور در جوامع اسلامی از گذشته؛ تا کنون در تاریخ اسلامی زنان الگو و دعوتگری بیشمار داریم و در این مختصر «زنان دعوتگر معاصر» مورد بحث ماست، با همۀ مشکلات هنوز هم کم نیست. به همین ارتباط جا دارد که در صدر زنان دعوتگر معاصر از زینب عزالی ، أمینه قطب، ...و غیره نام برد.

 
 

دعوت و اصلاح