معلم کسی است که در جامعه مثل و مانند ندارد چرا که او می سوزد تا بسازد نوری در روان آدمی می کارد که رخت تاریکی و ظلمت بر کند مگر نه این است که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) می فرماید : (من بر انگیخته شده ام تا معلم باشم ) آری! معلم انسانیت، تا او را از هر آنچه مایه پستی و جهالت است به سوی بلندی و هدایت اوج دهد. چرا که ما به تعبیر مولانای روم: ما ز بالائیم و بالا میرویم
این دسترنج معلم است که بالایی و رفعت را در زندگی انسان به ارمغان می آورد. همه برگ های زرین تاریخ خبر از معلم دانا و توانایی دارد که زندگی بشر را دگر گون کرده است لذا هر جامعه ای که معلم را ارج نهاد و مقام اش را گرامی داشت، پله های ترقی و تعالی را پیمود. همه داشته های تمدن انسانی در گرو خسته گی های صادقانه معلم است و این معلم است که داکتر، انجنیر، اقتصاد دان، بازرگان ، روانشناس و انسان شناس فردای جامعه را تربیت می کند .
پس ای معلم! ای شمع فروزان زندگی! ای روشنای تاریکی برانداز! ای پرچمدار پیام رسالت! بودنت پربها! شکوهت بی انتها! درس ات زمزمه محبت! سینه ات گنج معانی! لحظه لحظه زندگی ات به یاد ماندنی!
به پاس این همه گفته و نگفته های زندگی ات، تو را می ستایم.
فهیمه سادات

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!