دومین روز کورس معارف اسلامی در شعبه خیرخانه

بخش خواهران جمعیت اصلاح شعبه خیرخانه به تاریخ ۳۰ دلو سال جاری دویمن روز کورس معارف اسلامی خود را در مدرسه سراج المنیر برگزار کرد. این برنامه با تلاوت قرآن کریم آغاز گردید، به تعقیب آن موضوع توبه و فضایل آن توسط داکتر...
ادامه مطلب

پنجمین روز کورس معارف اسلامی در بلخ

بخش خواهران جمعیت اصلاح بلخ چهار شنبه۳۰ دلو ۱۳۹۸ پنجمین روز کورس معارف اسلامی خویش را از ساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر در مسجد جامع حضرت بلال ، چوک قلعه غازی ها گذر نوآباد چغدک موفقانه برگزار نمود برنامه با تلاوت قرآن کریم آغاز...
ادامه مطلب

چهارمین روز کورس معارف اسلامی در بلخ

بخش خواهران جمعیت اصلاح بلخ سه شنبه ۲۹دلو ۱۳۹۸ چهارمین روز کورس معارف اسلامی خویش را از ساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر در مسجد جامع حضرت بلال ، چوک قلعه غازی ها گذر نوآباد چغدک موفقانه برگزار نمود برنامه با تلاوت قرآن کریم آغاز شد...
ادامه مطلب

کورس معارف اسلامی شعبه خیرخانه

بخش خواهران جمیعت اصلاح شعبه خیرخانه به تاریخ ۲۹ دلو سال جاری اولین روز کورس معارف اسلامی خود را در مدرسه سراج المنیر برگزار کرد. این برنامه با تلاوت قرآن کریم آغاز گردید ، به تعقیب آن موضوع #قرآنرمزبیداری توسط استاد...
ادامه مطلب
بالا