کابل د ښځو په روایت

لیکوال: نهاد کابلی د بی بی سي په پښتو پاڼه کې مې د نجیب منلي د لیکلي مضمون سرلیک تر سترګو شو، چې لیکلي یې ؤ: « دا کابل دی: ښځې ولې مخ لوڅې شوې؟» د لیکنې په داخل کې د حجاب په اړه د تېر دوران د نیمګړي او نامرده پړاو د پاتې ارمان...
ادامه مطلب

زن افغان، در چنگال رسم و رواج های قبیله یی و غرب گرایی

احمد فرید فرزاد هروی دیدگاه در مورد زن یکی از حساس ترین و بحث بر انگیزترین موضوعاتی است که از دیر باز افکار بشری را به خود معطوف داشته و تحت تاثیر همین دیدگاه های گوناگون و بسا اوقات متضاد، قوانینی در جوامع تدوین شده است...
ادامه مطلب
بالا