کنفرانس پیامبر الگوی رحمت / شعبه خیرخانه

کنفرانس پیامبر الگوی رحمت / شعبه خیرخانه بخش خواهران جمعیت اصلاح شعبه خیرخانه کنفرانسی را‌ تحت عنوان پیامبر الگوی رحمت یکشنبه ۲۷ عقرب دایر کردند. برنامه فوق ساعت 01:30 بعد از ظهر با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. اخلاق...
ادامه مطلب
بالا