کمک‌ بخش خواهران احساس به ایتام

#نهاد_خیریه_احساس_بخش_خواهران بخش خواهران احساس برای اطفال یتیم نیازمند  لباس و عیدی توزیع نمودند. این توزیع که شامل ( یک جوره لباس، ۱۰۰۰ افغانی عیدی و یک پاکت چاکلیت ) می شد، برای ۲۰ طفل یتیم توزیع گردید.
ادامه مطلب
بالا