نصایحی به خواهر مسلمانم!

نوشته‌ي ضياءاحمد فاضلي استاد پوهنتون هرات

خواهر باوقارم!

يکي‌ از مظاهر فتنه در لباس ‌زن در بيرون منزل، داشتن رنگ‌هاي شيک و پـُرجل ‌و ‌بل‌است، تو اگردقت‌کرده ‌باشي حتماً متوجه‌شده‌اي که معمولاً رنگ‌هاي شيک و پيک، چون آتشي‌است که پروانه‌ي چشم‌هاي بيمار را به سمت خود مي‌کشاند، پس تو حيف بدان که با اين بي‌پروايي مورد رگبار نگاه‌هاي غرض‌آلود بيمار دلان واقع‌شوي، تو در داخل خانه براي شوهر و يا در جمع زناني مثل خود، حق داري زيباترين لباس‌هاي جلب کننده ‌را بپوشي و بلکه اين‌کار در داخل خانه براي جلب توجه شوهر نه تنها که امري روا، بل يک‌کار پسنديده و موجب ثواب نيز هست. اما دربيرون منزل تو به‌عنوان يک‌زن پارسا و پاکيزه که اصلاً نمي-پسندي اشباع‌کننده‌ي خواسته‌هاي ‌نا مشروع طمعکاران قرار بگيري، با لباسي کاملاً عادي و غيرجذاب ظاهر مي‌شوي و توصيه‌ي پيامبراکرم صلی الله علیه وسلم براي زناني كه قصد ر فتن به مسجد را داشتند، همواره به‌خاطرداري که فرمودند: «..بايد باحالت و لباس عادي؛ بدون استعمال هيچ‌گونه خوشبويي، بيرون شوند»(ابوداود) و تو مي‌داني که تا اين‌حد توصيه به‌خاطرآنست که حضور زن با سيماي آراسته و جذاب در بيرون‌منزل -حتي درمسجد که جاي عبادت‌ وياد خداست و شيطان آن‌جا کمتر حضوردارد- نيز فتنه‌آورا‌ست؛ چه‌برسد به اماکن ديگر.

خواهر پارسايم!

يکي ديگر ازمظاهرفتنه و جذب‌کننده‌ي نگاه‌هاي غرض‌آلود، عطري‌است که از وجود زن به مشام نامحرمان مي‌رسد. اين بوي خوش که از وجود زن به اطراف منتشر مي‌‌گردد، چون قوه‌ي مغناطيس، مردان ‌را به سمت‌خود جذب مي‌كند و زمينه‌ساز تحريکات شيطاني و اقدام‌هاي غيراخلاقي مي‌گردد پس زنهار ازين‌که مبادا شيطان از طريق‌تو جامعه‌ را به سمّ ‌شهوت سم‌پاشي‌کند.

خواهر تقوادوستم!

تاضرورت مبرمي ‌درکار نيست به‌بيرون‌منزل –جايي‌که حضورگاه هرکس و ناکس-است- ظاهر مشو! و توصيه‌ي پروردگارت‌ را در نظر داشته ‌باش‌که ‌مي‌فرمايد‌: «و درخانه‌هاي‌شان قرار بگيرند، وچون جاهليت نخستين خودآرائي نکنند»(سورةاحزاب/۳۳)؛ و احياناً به حکم‌ضرورتي اگر از خانه ‌بر مي‌آيي، بکوش تا سراپا وقار، حشمت و سنگيني‌باشي. بي‌پوشيدن چادر يامانتوي‌ بلند و فراخ و يا لباس‌مشابهي، در معرض‌ديد نامحرمان قرار مگير وبه خاطر‌آور که ظاهرشدن با لباس داخل خانه و فروگذاشتن چادر به‌حکم قرآن «فقط براي پيره زنان رواست؛ آن‌هم پيره‌زناني که‌خودرا آراسته نساخته و قصد خودنمايي نداشته باشند» (آية۶۰سورة‌نور) به‌ويژه اگر تو در محيط تعليمي‌ قرار داشته باشي اين‌نکته جداً برايت حايز اهميت‌است، ورنه پشته‌ها ازگناه بار دوشت خواهدشد و تو همانند آن فريب‌خورده‌گان مباش که‌با لباس‌هاي کوتاه و تنگ که چه‌بسا اندام‌شان‌ را بر جسته مي‌سازد، خودرا پوشيده مي‌شمارند درحالي‌که درنگاه شرع در حكم برهنه‌گان ‌به‌شمار مي‌روند. از قرار گرفتن در معرض‌ديد افراد مشکوک‌ –تا آن‌جا که ممکن‌است- پرهيز‌کن و بي‌مورد سخن ‌را با هيچ‌مرد بيگانه‌اي به درازا نکشان ‌و با وي گرم مگير و از آن‌جا كه اين‌عمل خود زمينه‌ساز فتنه مي‌‌شود پيامبراسلام از آن منع‌کردند(ابن‌کثيرازابن‌ابی‌حاتم). به‌هيچ-وجه از ظاهرشدن زيب و زينتي که‌زير چادر يا مانتو، پنهان مي‌داري خوش مشو و بي‌هيچ‌گونه ناز و کرشمه‌اي با حالت‌ کاملاً عادي ‌راه ‌برو.(سورة نور/۲۱) و درحدضرورت و با وقارحرف‌بزن، بي‌آن‌که از خود چرب‌زباني نشان دهي(سورةاحزاب/۳۲)، و متوجه‌باش که بدنت با بدن مردها تماس نکند که پيامبر اسلام فرمودند: «اگر ميخي آهنين بر سريکي ازشما کوبيده شود، برايش بهتراست ازين‌که بدنش با بدن زني تماس‌کند که برايش حلال نيست»(طبراني) و تا آن‌جا که برايت ممکن‌است از مردها فاصله ‌بگير! و هرگز مپسند مردي به‌تو توجه کند و اين واقعيت تلخ‌ جامعه‌ات ‌را به خاطر داشته ‌باش که بسا مردان بيماردلي به‌بهانه‌هاي گوناگون مي‌خواهند باب‌گفتگو و تماس با ترا –به‌خاطر لذت‌جويي‌شان- بازکنند، پس تو فريب‌ آن‌ها را مخور و احتياط ‌در همه امورت -را همواره مد نظر بگير! و چون نيازت‌ را برآورده‌ساختي تأخير در بازگشت به‌خانه‌ را نپسند. از خلوت‌ با‌مردبيگانه‌ جداً پرهيزکن که به‌گفته‌ي پيامبراسلام«سومين‌تان شيطان خواهد بود»(صحيح‌ابن‌حبان‌وترمذي) كه چنين امري، از يكسو برافروزنده‌ي آتش شهوت و فتنه‌است و از جانب ديگر، سبب مي‌گردد تا ديگران به چشم شك به تو نگاه نموده و احياناً مورد اتهام و بدنامي قرار بگيري. احکام شرع‌ را با ديده‌ي قدر و احترام بنگر و فريب آناني‌ را مخور که دايه‌ي مهربانتر از مادرشده و علي‌رغم حکم ‌پروردگارت، ترا به شکستن احکام شرع در برابر مردان نامحرم -با اين ترفند که گويا آنان برادران -تواند- تشويق مي‌کنند و…

خواهرم! رعايت امور فوق ترا فرشته‌يي مي‌سازد که در روي زمين قدم مي‌زند، درآنصورت آسمانيان به‌تو افتخار مي‌كنند، کما اين‌که سبب عزت و کرامت‌تو مي‌گردد و حيثيت و آبرويت‌را از هرگزندي مصون مي‌دارد. از خداوندمنان مي-خواهم‌که ارزش‌حياءرا درقلبت نهادينه‌ساخته وتوفيق عمل را‌ نصيبت فرمايد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا