استقلال یعنی؟

هرگاه بخواهیم معنی چیزی را بفهمیم باید به تعریف آن مراجعه نمایم .
استقلال در فرهنگ وقوامیس لغوی به معنی کار خود را کردن بدون مداخله کسی دیگر است .
استقلالیت یک کشور عبارت از اداره کردن امور مملکت، مراقبت امور داخلی وخارجی کشور، اصلاح امور مردم ومردم داری است به این معنی که یک کشور میخواهد در تمام امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی خودش برای خودش تصمیم بگیرد امور داخلی وخارجی کشورش را خود سازماندهی کند واز حیث روابط داخلی وبین المللی مطیع کشور دیگر نباشد.
نظر به تعریف فوق واژه استقلال برای افغانستان چی مفهومی دارد؟
وآیا ما از استقلالیت واقعی برخور داریم یا خیر؟
از نظر من کشور که کم از کم در هر روز ده ها کشته میدهد و در هر روز آمار معتادین به مواد مخدر، فقر، نا امنی و موارد متعدد دیگر افزوده میشود. کشور که هر روز از طرف خارجی تهدید میشود که اگر پلان های مورد نظر آنان تطبیق نشود کمک های خود را قطع خواهند کرد استقلالیت ندارد.
طور مثال: هند در واکنش به نزدیک شدن افغانستان به پاکستان تهدید میکند که سرمایه گذاری خود در بخش معادن افغانستان متوقف خواهند کرد. آمریکا تهدید میکند که افغانستان از ایران کالا وارد نکند پاکستان تهدید میکند که افغانستان به هند نزدیک نشود همچنان چین تهدید میکند که اگر امتیازی معدن مس عینک به این کشور داده نشود کمک های خود را قطع خواهد کرد وهزاران مورد دیگر.
کشور که سیاسیون اش دو تابعیته است وکمتر سیاست مداران را میتوان یافت که تابعیت دوگانه نداشته باشند این روز کمتر سیاست مداران را میتوان در افغانستان یافت که زن وفرزند شان در کشور های خارجی زندگی نکنند .
کشور که در جشن صدومین یا ویکصدویکمین جشن استرداد استقلال خود جاده هایش را با برق کشور های همسایه تزئین میکند آیا میتوان مستقل بود وبه آن مستقل گفته میشود ؟
کشور که عده ی کثیر از جوانان اش هویت وفرهنگ واقعی ارزش های اسلامی خود شان را به باد فراموشی سپرده ند وتمام هدف زندگی شان را تقلید کور کورانه از فلم وسریال فرهنگ های بیگانه در برگرفته است از دید من استقلال ندارد ومستقل خواندن افغانستان فقط مسخره کردن این واژه وزین است .
استقلال واقعی روزی خواهد بود که افغانستان هرساله روز استقلال اش را میان آتش وخون تجلیل نکند.
استقلال واقعی، آزادی درست ، حقوق بشر، حقوق زنان به شیوه درست، رفاه، برابری وعدالت واقعی را در خود دارد.
استقلال واقعی آزادی از دخالت دیگران در همه زمینه هاست کشور که استقلال واقعی میخواهد باید خودش را از رای نظر ودخالت دیگران در همه جوانب خلاص کند.
استقلال تنها به تشکیل دولت واستقرار حکومت منحصر نمیشود داشتن یک دولت که متکی به کمک های خارجی باشد وامور حکومت خود را نتواند به تنهائی وبدون دخالت دیگران انجام دهد با مفهوم استقلال در تضاد است بناءً استقلال در تمام عرصه های سیاسی، نظامی ، اقتصادی وفرهنگی باید تحقق یابد ومیتوان به طور چشم گیر به این اشاره کرد که هچ دولتی در نبود استقلال اقتصادی نمیتوان مدعی استقلال باشد کشور که بودیجه ملی اش از کمک های خارجی وبا خواست ونظر کشور های کمک کننده باشد تا استقلال فاصله بسیار دارد وهمچنان کشور که نیروی نظامی اش نتواند به تنهائی وبراساس ضرورت ها ومصالح ومنافع کشور از سرحدات وتمامیت ارضی وجان مال مردم خود دفاع کند نیز به استقلال نرسیده است همین گونه کشور که سیاست داخلی وخارجی اش صرفاً بر مبنای منافع کشور های کمک کننده وبیگانه گان تنظیم شود باید به داشتن استقلال خود شک کرد.
باید اضافه کرد که هیچ کشوری دریک روز به استقلال نرسیده است همه کشور ها برای رسیدن به استقلال زحمت ها ومشقت ها کشیده اند. همه کشور ها راه درازی را برای رسیدن به استقلال پیموده اند، قربانی ها داده اند واز خود گذری ها داشته اند.
جایگاه که امروز افغانستان در آن قرار دارد واقعاً در شأن این مردم واین کشور نیست دولتمردان ومردم باید برای رسیدن به استقلال واقعی رنج ومشقت ها واز خود گذری های زیادی داشته باشند ما نیاز داریم تا حکومت ودولتی سالم وبدور از فساد داشته باشیم. ما باید برای رسیدن به استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ونظامی تلاش کنیم وهمچنان باید امید وار وخوش بین باشیم که میتوانیم به استقلال واقعی برسیم.

نویسنده: شمیم امین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا