هویت زن

الله تعالی در خلقت خویش نظم و قوانین خاص را نهاده است ، و این تقاضای خلقت است که هر آنچه را که الله به همان معیار ، خواص ، مواصفات آفریده به همان منوال گذاشته شود ، بغیر از خالق اگر کسی دیگری سعی نماید تا در بعضی از قوانین الهی ، معیار، صفات و یا خواص تغیر را وارد کند ، نه تنها اشیاء را از حالت اصلی و خواص وجودی آن تغیر داده بلکه یک نوع بی نظمی و دخالت را نیز به وجود می آورد .
به طور مثال : ‌یک مهندس ساختمانی نقشه را طرح و پلان میکند و باید معمار مطابق آن کار کند و تعمیر طبق پلان مهندس اعمار گردد ، در این هنگام شخصی دیگری که از مهندسی و طرح ساختمانی چیزی نمی داند ، دخالت کند در این صورت حال تعمیر چی خواهد شد ؟
طبیعی است که تعمیر نه تنها اعمار نخواهد شد اگر اعمار شود از عیوب خالی نخواهد بود .
حال ما انسانها نیز چنین است که الله تعالی خالق و انجنیر انسان است تمام بخش های مادی ومعنوی آن را طرح ودیزاین نموده وبخاطر بهترفعالیت این ماشین (انسان) کتلاک ( کتاب رهنماء (قرآن ) ) را نیز برایش آماده کرده حتی بخاطر شرح وبیان آن شخصی را از جنس خود انسان (پیامبر) برگزیده است ، اگر شخصی بیاید و در کارها و قوانین وپلان الله دخالت کند بعضی قوانین الهی را نقض و بعضی را تعدیل و بعضی را ایجاد نماید ، عین قضیه مهندس است که تعمیر بناء نخواهد شد واگر بنا شود حتما پایدار نخواهد بود .
حال قضیه را در یک بخش به وضاحت میگیریم آن هم بعضی مسائل مربوط زنان.
امروز ما در محیط و اوضاع بسر میبریم که بعضی ها میخواهند در کارهای الهی دخالت کنند عقل قاصر خود را با علم الله برابر کرده در مورد احکام وحقوق زنان ابراز نظر نمایند به اساس خواست های نفسانی و یا وسوسه های شیطانی ویا هم بخاطر اغراض و مادیات دنیا زنان را محور قرار داده در نظم الهی تغیر ایجاد کنند .
در جهان امروز کوشش می شود که انسان از انسانیت خارج بسازند و بخاطر آن بهانه های متفاوت ومختلف را بکار میگیرند ، مثلا : در جهان غرب و اروپا ازدواج همجنس را بنام آزادی قانونی ساختند ، روابط نامشروع زن ومرد را حق طرفین خواندن وامثال آن .
جامعه ما هم از چنین جریانات و دخالت های ضد انسانی وقوانین الهی مبراء نبوده هر کی به نحوی از انحناء میخواهند اصالت زن مسلمان وافغان را ازبین ببرند و آن را بی هویت وناشناخته بسازند .
امروز ما شاهد آن هستیم که بنام آزادی و خود کفایی حق نفقه زن را از بین میبرند و زن را سرگردان پشت روزی ونفقه میکنند .
در حالیکه زن مسلمان حق دارد تا زمانیکه خانه پدرش است والدین واقاربش حمایت مادی ومعنوی وی را داشته باشند وبعدا هم شوهرش نفقه وی را بدوش گیرد .
بنام آزادی میخواهند اصالت یک دختر را از بین ببرند پوشش وحجابش را که مصئونیت و محافظش از انظار هوس ها است ، و نشان ایمان و بیرق اسلامش است ، خشونت تلقی کنند .
چادری که نمایانگر فرهنگ مادران افغان است بنام ظلم وپوشش جبری جلوه دهند ، درست است که حجاب با چادر هم رعایت می شود اما بحث چادری بخاطر قابل دقت است که شناخت یک زن افغان است واین حق طبعی هر فرد ملتها است ، تمام ملتهای دنیا از خود لباس خاص عنعنوی دارند اما کسی ایراد نمیگیرد ، مثلا : هندوستان لباس خاص عنعنوی بنام ساری دارند، هیچ گاه کسی آن را به تمسخر نگرفته و آن را خشونت تلقی نکرده است .
حتی در موضوعات سیاسی وسرنوشت ساز کشور بنام زن استفاده های سوء میشود از جمله در این روزها مسئله صلح در میان است .
در این حالت هم بنام حفظ دستاوردهای نوزده سال بعضی ها میخواهند تا حد توان پروسه صلح را متوقف بسازند و خواست واقعی یک زن افغان در این جا قربانی خواهشات وخواستهای نفسانی بعضی ها شود .
همچنان مادر با بدنیا آوردن طفل مسئولیت ایمانی وانسانی خود را اداء میکند ، باقی مسئولیت مادی بدوش پدر میباشد ، نسب وی به پدر ثابت میشود وی مسئول پرداخت همه مصارفش تا خود کفایی میباشد ، بعضی ها میخواهند بنام این که اسم مادر نیز درج تذکره شود ، بالآخره مسئولیت مادی را هم بدوش مادر بگذارند.
دها موارد دیگر است که اسلام بخاطر مصلحت زن وضع کرده ولی بعضی انسان ها عقل قاصر خود را با علم الله برابر کرده در مورد نقد وبرسی می نمایند .
اگر بدین منوال پیش رفته شود بالآخره زمانی خواهد رسید که زن مسلمان هویت خود را از دست داده یک وسیله وابزار بدون مسیر در جامعه خواهد شد .
بخاطر این که زنان هویت وشخصیت اصیل شان محفوظ بماند ، و دستخوش فرصت طلب ها ومغرضین نگردند بهتر است برایشان شخصیت واقعی ، مواصفات و معیار های یک زن خوب وشایسته بیان گردد ، تا باشد زنان افغان همان مادران واقعی و ممثل زن خوب برای کشور خود باقی بمانند .
فضیله کریمی
ماستر فقه و قانون و استاد پوهنتون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا