بخش خواهران جمعیت اصلاح
شعبه خیر خانه روز آخر کورس معارف خود را در مدرسه المفلحون به تاریخ ۱۲ جدی سال جاری برگزار نمودند.

این برنامه با اذکار صبح توسط خواهر ناهید رحیمی آغاز گردید.
در ادامه مسابقه مقاله نویسی بین گروپ ها دایر گردید و هر گروپ مقاله های خود را که در باره زنان صدر اسلام بود ارائه کردند.
به تعقیب آن بخش نشاطات برنامه ترانه، پارچه تمثیلی، چیستان ها، و بخش سوالات که توسط اشتراک کنندگان تهیه شده بود؛ اجرا گردید.
وبرنامه با سخنرانی استاد هایده اکبری مسؤول عمومی فعالیت های عامه بخش خواهران جمعیت اصلاح و توزیع تقدیر نامه برای مشترکین به پایان رسید.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!