الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله صحبه و من تبع هداء…
در قدم نخست کامیابی شما خواهران و برادران گرامی را تبریک گفته از الله متعال توفیق واستقامت هر چی بیشتر PSX_20190822_195454در راه کسب علم نافع برای شما خواهانم.
و بعد..
به شمول نعمت های دیگر الله متعال راه یافتن شما به دانشگاه نیز یکی از نعمت های دیگر است.
خداوند مهربان در میان این همه جوانان در سطح کشور این توفیق و کامیابی را برای شما پس از تمام نمودن دوره لیسه عطا فرمود تا وسیلهء برای افزایش هر چی بیشتر علم و دانایی شما باشد در مقابل آن هم آنانی که نتوانستند راه بیابند نا امید نشده بر تلاش های خود افزوده این را یک امتحان قدرالهی دانسته با صبر و حوصله بر کوشش های خود بی افزایند بدون شک که آنچه برای ما خیر است هیچ کس جز ذات که ما را آفریده است نمی داند.
و جوانان راه یافته نیز امروز در پهلوی این که نعمت کسب علم را دریافت کرده اند مسوولیت شما نیز نظر به رشته که در آن کامیاب شده اید افزایش پیدا نموده است.
این جا فرق میان پوهنحٔی ها نیست طب، انجنیری، ادبیات، کمپیوتر ساینس، محیط زیست، جامعه شناسی… مهم نیست هر رشته مسوولیت های خود را دارد.
قسمیکه پیامبر صلی الله وسلم میفرماید: «فکلکم راع و کلکم مسوولٌ عن رعیته»
پس از هریک از شما از کار و چیز که به او سپرده شده است مورد باز پرس قرار می گیرد.
بعد از این اگر آموختن این علوم برای دیگران فرض کفایی باشد طبق فرموده پیامبر ما بالای شما ها فرض عین شده است.
و
پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید:
در روز قیامت هرگز قدم های بنده برداشته نمی شود مگر این که از چهار چیز سوال شود از عمرش پرسیده میشود در چه راهی فنایش کرده است و از جوانی اش که در چه چیز نابود اش کرده از مالش که از کدام راه بدست آورده و در کدام راه مصرف کرده است و از علمش که چطور به آن عمل کرده است
(رواه صحیح)
در اینجا عمر را بطور عام و از مرحله جوانی بطور خاص یاد و پرسیده میشود این یعنی متوجه باشیم جوانی مرحله خاص است
قسمیکه الله متعال در سوره کهف آیه ۱۳ میفرماید: (نَحن نقص علیک نباهم بالحق انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدا) ترجمه: ما داستان آنها را به حق برای تو بازگو میکنیم آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند،و ما بر هدایت شان افزودیم.
در سوره کهف الله متعال بعد از یادآوری داستان گروه چگونه راه حق را دریافتند گروه شان را مشخص میکند انهم فتیة آمنو آنها جوانانی بودند این یعنی چی؟
یعنی وقتی جوان یک کار یا یک راه را پیش میگیرد موضوع خاص و متفاوت میشود چون نیرو خیر و شر در وجود او نسبت به دیگران متفاوت است
وقتی نیروی جوان فعال نگهداشته میشود معجزه آفریده و هم خود و هم قطاران خود را به موفقیت رسانده میتواند .
جزء بعدی حدیث کسب علم و عمل به آن مییاشد یعنی علم را کسب کرده ایم در کدام راه (خیر ویا شر)عملی کردیم آن را به دیگران چگونه رسانیدیم کدام مشکل از مشکلات وطن و امت پیامبر ما را دوا کردیم.
الله متعال امروز این دو نعمت جوانی و علم را یکجا دسترس شما قرار داده است
با صفات نیک جوانی بطرف کسب علم بروید قبل از رفتن به پوهنتون و داخل شدن به صنف با خود یکبار فکرکنید آیا این رشته دلخواه شماست؟ نشود در نیمه راه خسته از ادامه صادقانه آن باز مانید آیا مسوولیت این رشته ادا کرده میتوانید؟ چون نشود در پهلویی دیگر گناهان ما این هم اضافه شود به دلیل کسب نام نزد فامیل و خویشان میروید؟ بیاد داشته باشیم قرار است برای تمام مسوولیت های ما نزد خداوند تنهایی جواب ده هستیم هیچکس نمیتواند ذره به از اعمال کس را بردارد.
بعد از طی نمودند ۱۲ سال در یک نوع محیط امروز شامل محیط کاملا متفاوت شده با انسان های متفاوت مقابل میشوید محیط جدید امتحانات جدید را با خود دارد استقامت،همت بالا،ایمان عمیق میخواهد توافق با این محیط کار ساده نیست برای این در پهلوی آماده گی ظاهری و مادی تقویت فکری معنوی نیز داشته باشیم
تا بتوانیم تاثیر گذار باشیم نه تاثیر پذیر ، اهداف خود را بلند انتخاب کرده در راه رسیدن آن هروز تلاش کنیم برای اینکه در پلان های شیطانی و شخصیت غرب زده ذوب نشویم در دعا های ما در این راه از خداوند استقامت بخواهیم و تعهدات خود را همیشه تازه کنیم.
در اخیر از الله متعال خواهانم همه مارا از کسانی قرار دهد که همه سخن ها را میشنوند و از نیکوترین آن پیروی میکنند ، و از او میخواهم همه ما را از سربازان خالص و خسته گی ناپذیر راه کسب علم نافع قرار دهد و از آنان باشیم مسوولیت های را که الله متعال بدوش شان قرار میدهد آن را به بهترین صورت بدرستی انجام میدهند و از هیچ کس جز الله متعال هراس ندارند
و آخر دعوانا و ان الحمدلله رب العالمین
نویسنده: عکاشه نثار
محصل صنف چهارم اقتصاد پوهنتون کابل

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!