پیام بخش خواهران جمعیت اصلاح به مناسبت عید سعید اضحی

عید به قلب‌ها انس، به روان‌ها خوشی، وبه تن‌ها راحتی می‌بخشد، عکس نوشته ساز_1565501792763همه را به سوی تجدید پیوند، صمیمیت و همکاری میان دوستان و خویشاوندان، فرامی‌خواند. در عید قلب‌ها با اظهار محبت با هم نزدیک می‌گردند و با صمیمیت با هم یکجا می‌شوند. در عید انسان‌های بزرگ منش، کینه و کدورت‌های خود را کنار گذاشته دست به سوی محبت و دوستی دراز کنند.
بناء امیدوار هستیم ، که عید سعید اضحی نویدی برای ادامه محبت ، صمیمت، برادری و صلح و امنیت در سرتاسر جهان اسلام بخصوص کشور عزیز ما افغانستان گردد ، و همزمان با ذبح قربانی تمام کینه ها و دشمنی ها نیز ذبح گردیده و صلح و آرامش درکشور بر گردد .
در اخیر عید سعید اضحی ، عید ابراهیمی را برای تمام مسلمانان جهان خصوصا امت شریف افغانستان تبریک و تهنیت عرض نموده تقبل الله مناومنکم .

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!