نوشتۀ از خدیجه معتصم
به مناسبت روز جهانی کودک:
روز جهانی کودک روزی است که برای یادآوری از حقوق کودکان در هر سال در سطح جهانی تجلیل می‌شود.
هر کودک آرزوهایی دارد، و در وطن ما آرزو های بسیاری کودکان پایمال میشود.
و ازآنچه که دیگر کودکان مستفید هستند آنها بهره نمی برند. بجای درس خواندن و تحصیل کردن و بازی کردن؛ به رنگ کردن کفش و پوقانه فروشی و کارهای دیگر مشغول‌اند تا شب گرسنه میخوابند. نه تنها افغانستان بلکه در اکثر نقاط جهان کودکان از حقوق خود محروم‌اند.
من به عنوان یک کودک آنها را درک می‌کنم. و می‌دانم که این زندگی بسیار سختی است. البته به چیزی که دارم شکر می‌کنم، و از آن به بهترین روش استفاده می‌کنم.
دوست‌دارم به کودکان نیازمند قلم هدیه کنم و اگر توان بیشتری داشتم کتابچه هم بدهم… در روز کودک باید ما کودکانی را بیاد بیاوریم که سن و سال شان چنان تفاوتی با ما ندارد، ولی شرایط شان خیلی سخت است.
خیلی کودکان بخاطر جنگ پدر و مادر خود را از دست دادند، حتا اعضای بدن خود را، و خیلی ها شب‌ها گرسنه می‌خوابند. اما کسانی که مسؤول این کارها هستند هرگز به این امر توجهی ندارند.20190621_235444
یک کودک زمانی می‌تواند یک دنیای کودکانه شاد داشته باشد که در یک محیط آرام زندگی کند. با خانواده‌ی خود در آرامش باشد، و هرگز حسرت علم در دلش نماند.
به امید روزی که همه‌ی کودکان به آرزو هایشان برسند و هیچ حق شان ضایع نگردد و بزرگسالان بدانند دنیای کودکانه دنیای ارزشمندی است که باید به آن احترام بگذارند نه اینکه فکر کنند نه کودکان ارزشی دارند و نه دنیای‌شان.
نوشتة خدیجه کودکی از افغانستان

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!