خواهرم…khwahar

روزی پسر دار یا دختر دار خواهی شد…به آنها بیاموز ما زندگی نمی‌کنیم که فقط زنده باشیم

به آنها بیاموز که ما برای عبادت خلق شده‌ایم…و تلاش می‌کنیم تا غیر ممکن را ممکن کنیم…به آنها توحید و بیزاری از شرک و مشرکین را بیاموز…

به آنها دو اصل مهم بیاموز «اگر همه چیز بی‌اهمیت شود، اسلام ما بی‌اهمیت نمی‌شود، اگر همه چیز بی‌اهمیت شود اهداف ما بی‌اهمیت نمی‌شوند»
به آنها بیاموز که اول «دین» است و بعد دنیا و نه برعکس…

آن‌ها را از حقیقت مبارزه آگاه کن، با آن‌ها از امت زخمی‌مان بگو و از جوانان امت که آواره و فراری‌اند….

با حالت جدی به او بگو: تو نباید مانند بقیه جوانان باشی، تو کسی هستی که با این دین باید با صلیبیان و استعمارگران بجنگی همانطور که بزرگان گذشته جنگیدند…

قبل از خواب فرزندانت برای آن‌ها داستان سیندرلا و … تعریف نکن، برای آنها از خالد بن ولید و از جنگ یرموک و یمامه و ذات السلاسل بگو….

برای آنها از عدل و قدرت عمر بن خطاب بگو…که چگونه امپراطوری‌های فارس و روم را در هم کوبید….از هوش و ذکاوت ابوبکر صدیق بگو…

از عفت و علم عایشه بگو…و از استقامت اولین شهیده اسلام سمیه بگو که چگونه مانند کوه در برابر ابوجهل ایستاد…

از صلاح الدین ایوبی بگو که چگونه دولت فاطمی را از بین برد و چگونه صلیبیان را از قدس بیرون راند و از استادش نورالدین زنکی ریحانه شام بگو…

برایشان از دارالارقم بگو در اول دعوت، از پیامبر بزرگوارشان بگو…

برایشان از اصحاب ذکر و نصر بگو…از شيرمردان بگو
از عمر مختار بگو که در زنجیر پیچیده شده و میگفت:« ما هرگز تسلیم نمی‌شویم…یا می‌میریم یا پیروز می‌شویم»

برایشان از کسی بگو که کاخ‌های روم را به لرزه در آورد…به آنها بیاموز که علم و عمل با هم قرین و همراه هستند…

از خانه‌ات مدرسه‌ای بساز تا از آن عالم و مجاهد بیرون آید…نه پرورشگاهی که از آن مرغانی خارج شوند که فقط می‌خورند و چاق می‌شوند و سپس طاغوتان توسط آن‌ها به دشمنی با دین برمی‌خیزند…

به آنها بیاموز که هدف اول و آخر بلند کردن پرچم لا اله الا الله است…

به آنها بیاموز که توسط آنها دین الله در زمین بلند خواهد شد…

برای آن‌ها از تقلبی بودن و حقارت دموکراسی و بی‌دینی بگو….و اینکه حکم کردن تنها و تنها از آن الله واحد قهار است و غیر از آن کذب و دروغ و افتراست….آنها را مانند گوسفندانی به بار نیاور که در بین گله سرگردانند…به آنها بیاموز کسی که برای این دین زندگی کند دائم در سختی و شدت خواهد بود« ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة» همانا کالای خداوند گران قیمت است همانا کالای خداوند بهشت است….

در چشمان آن‌ها نور و برقی قرار بده که با آن سپیده دم روشنایی برگردد…به آنها بیاموز که خداوند نیازمند آنها نیست که که دینش را یاری دهند، بله آنها هستند که در کمترین کارها محتاج او هستند….

به آنها بیاموز که اسلام باید برجای خودش که حکم بر زمین است برگردد«و لو کره الکافرون»

به آنها ولاء و براء و دوستی و دشمنی به خاطر خداوند را بیاموز….به آنها بیاموز که مسلمان با دشمنان خداوند و پیامبر دوستی نمیکند…

به آنها حفظ قرآن بیاموز نه برای شرکت در مسابقات بلکه برای عمل به آن…به آنها بیاموز مسلمان بخاطر روزی و دنیایش از دینش تنازل نمی‌کند و کوتاه نمی‌آید؛ زیرا خداوند روزی رسان است…

هدف آنها را یک چیز قرار بده و آن برگرداندن عزت و مجد اسلام است…

چه می‌شد، اگر همه مادران این حرف‌ها را می‌فهمیدند و تطبیق می‌دادند..

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!