حقوق سیاسی زنان در اسلام

بر اساس سوره توبه – سوره 9 – آیه 71 مردان و زنان باایمان دوست و یاور و سرپرست )حامی( یکدیگرند.
منظور از حمایت تنها حمایت اجتماعی نیست حمایت سیاسی هم هست – مردان و زنان از نظر سیاسی باید یکدیگر را حمایت کنند.
زنان میتوانند در قانونگذاری نقش داشته باشند.
بر اساس حدیث معروفی حضرت عمر با یک صحابی بحث میکرد و مقدار بالایی مهر تعیین کرد که مردان جوان از ازدواج دلسرد شدند در همین زمان زنی از پشت افراد گفت قرآن در سوره نساء آیه 20 این چنین گفته … شما میتوانید
یک توده گنج و طلا مهریه کنید زمانی که قرآن برای مهر اندازهای تعیین نکرده عمر کیست که این اندازه را تعیین میکند.
حضرت عمر فوراً گفت عمر اشتباه میکند و این زن درست میگوید.
تصور کنید این یک زن معمولی بوده است – اگر یک بانوی مشهور بود اسم زن در حدیث ذکر شده بود.
از آنجایی که حدیث نام زن را ذکر نکرده ما میتوانیم بفهمیم که او یک زن معمولی بوده.
یعنی یک زن معمولی توانسته با خلیفه، راس جامعه، مخالفت کند.
و به بیانی فنی تر این زن به نقض قانون اعتراض کرده چر که قرآن قانون مسلمانان است. این یعنی زنان میتوانند در
قانونگذاری نقش داشته باشند.
نقش آفرینی زنان در میادین نبرد
یک بخش کامل در صحیح بخاری است که به نقش زنان در جنگ پرداخته – زنان آبرسانی میکردند – کمکهای اولیه به سربازان میدادند.
چون در قرآن گفته شده مردان محافظان زنان هستند در شرایط معمولی زنان نباید به میدان جنگ بروند و این وظیفه مردان است.
تنها زمانی که نیاز باشد و تحت ضرورت است که زنان اجازه دارند و اگر بخواهند میتوانند به جنگ بروند.
در حالی که در ایالت متحده آمریکا زن و مرد وضعیت مشابهی دارند.
زنان در ایالت متحده آمریکا امنیت ندارند
در آمریکا زنان از سال 1901 اجازه پیدا کردند که به جنگ بروند اما اجازه نداشتند بجنگند تنها باید پرستاری میکردند.
بعد از آنکه جنبش فمنیست در سال 1973 آغاز شد این جنبش اعلام کرد چرا زنان اجازه نداشته باشند فعالانه در میادین جنگی بجنگند؟
بنابراین دولت آمریکا به زنان اجازه داد نقشی فعال در میدان جنگ داشته باشند و بجنگند.
بر اساس گزارشی از وزارت دفاع آمریکا که در 23 آوریل 1993 ارائه شد 90 نفر در یک کنوانسیون مورد حمله جنسی قرار گرفته بودند که 83 نفر از آنان زن بودند و 117 نفر به دلیل این اقدام غیر اخلاقی متهم شدند. تصور کنید تنها در یک کنوانسیون 83 زن مورد تجاز قرار گرفتند.
آن 117 نفر چه کاری انجام داده بودند؟
زنان را برای تجاوز دسته جمعی آماده کرده بودند
این چیزی هست که شما برایش میگویید حقوق زنان؟
اگر فکر میکنید اینها حقوق زنان است پس این حقوق را برای خودتان نگه دارید. ما نمیخواهیم خواهران، دختران، و مادرانمان مورد تجاز جنسی قرار گیرند.
این موضوع در آن زمان خیلی در مجلس سر و صدا ایجاد کرد و رئیس جمهور بیل کلینتون شخصاً در انظار عمومی معذرت خواهی کرد و گفت اقدامات لازم انجام خواهد شد.
و میدانید که وقتی سیاسیون میگویند اقدامات لازم انجام خواهد شد، چه اتفاقی میافتد!
پس اسلام به زنان تنها در موارد نیاز اجازه شرکت در میادین جنگی را میدهد.
با اینحال باید لباسها، اخلاقیات و عفت اسلامی خود را حفظ کنند.
آمریکا یکی از بالاترین نرخهای تجاوز به عنف را دارد
ایالت متحده آمریکا یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان محسوب میشود. این کشور همچنین یکی از بالاترین نرخهای تجاوز به عنف دنیا را دارد. بر اساس گزارش FBI در سال 1990 در هر روز به صورت میانگین 1756 مورد تنها در این ایالت متحده آمریکا تجاوز صورت میگیرد. بعد از آن در گزارش دیگری گفته شد این رقم به 1900 رسیده است. سال آن مشخص نشده. شاید 1992 یا 1993 بوده. شاید این مسئله در سالهای بعد در آمریکا وخیمتر هم شده باشد.
قوانین اسلام به زن اجازه میدهد به راحتی نفس بکشد
این سناریو را در نظر بگیرید که قوانین اسلام در آمریکا اجرا میشد. زمانی که مردی به زنی نگاه میکرد و فکری بیشرمانه و گستاخانه به ذهنش میرسید، در این زمان چشمش را پایین میانداخت. همه زنان همانطور که در قرآن آمده لباسهای اسلامی میپوشیدند. بعد از این اگر مردی مرتکب تجاوز میشد مجازات میشد.
حال من از شما میپرسم!
در این سناریو آیا نرخ تجاوز به عنف در آمریکا افزایش مییافت، همانطور باقی میماند یا کم میشد؟
اگر قوانین اسلام هر جایی از دنیا اجرایی شوند زنان راحتتر نفس میکشند.__
کانال انتی شبهات20190308_051423

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!