هشتم مارچ؛ پروژهٔ دیگر از غرب!

نوشته: مریم امل “سعادت”
هشت مارچ (روز زن) رسیده است و بحث داغی از طریق رسانه های جمعی میان 55dfe76f745c9f142388fb9ac4f2fc3eمردم رد و بدل میشود که آیا واقعاً این روز به قشر مظلوم جامعه اختصاص یافته است یا در عقب این اسم طرح و پروژهٔ وجود دارد.
زنان طی سالیان سال در جوامع بخصوص جامعهٔ افغانی در رنج‌ و ‌مشقت زندگی کرده اند و حق شان تلف شده است، بیشتر صداهای که در دفاع آنها بلند شده است فقط در حد شعار بوده و بس.
حالا هم استعمار غرب با مهارت خاص در حال به اجرا در آوردن نقشهٔ شوم خود از طریق هشتم مارچ است.
اپریل فول، روز ولنتاین، هشت مارچ و … تحفه هائیست که تاریخ خیلی شرم آوری دارد ولی با تأسف که جدیداً در جامعهٔ ما با آغوش باز و جبین گشاده از آن استقبال میکنند.
نمیدانم کسانیکه به ظن شان؛ خود را مترقی و روشنفکر قلمداد میکنند و از هشت مارچ تجلیل به عمل می آورند گاهی هم پیش خود فکر کرده اند که آیا ارزش زن تنها به همین یکروز خلاصه میشود؟ آیا تنها به تجلیل یکروز میتوان جواب همه زحمات زن را در قبال خانواده و اجتماع داد؟
در هشتم مارچ چه زنانی تقدیر می شوند؟
آیا واقعاً به زنان محروم و ستم دیده توجه می شود یا فقط در فضای مجازی تجلیل می شود و بس؟
حرف من به این عدهٔ از مردم این است که فقط یک بار بجای اینهمه خود را خوب جلوه دادن چی زیبا خواهد بود که ارزش واقعی زن را و حقوق ایشان را درست بررسی کنند.
خواهران محترمی که فریب این حرفها را خورده اید و همه ساله در هشتم مارچ با لباسهای مفشن و چهره های سرخ و سبز به کنفرانسها و مجالس مختلط قدم رنجه میکنید و با شنیدن حرف های بی سر و ته چند فرد لاابالی دل خوش میکنید به خدا قسم هیچ یکی اینها دردی شما را دوا نمیکند.
حق مسلم خود را از لابلای آیات متبرکه و احادیث مبارک دریافته و در صدد بدست آوردن آن باشید .
برادران محترم! لطفا ارزش زنان خود را تنها منحصر به هشت مارچ نسازید.
زن محترم بود محترم است پس محترم نگهش دارید.
هر روز روز زن است و همه وقت باید ارزش آن ‌دانسته شود و آن را پاس بداریم.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!