4c546de92ca64b6bc707bbe07b88af74زنان و اعمال صالحه

ابوتمیم رحمت الله امینی – خطیب مسجد جامع سیدنا معاویه رضی الله عنه

چنانچه بر همه معلوم است که الله متعال انسان وبشریت را از دونیمه بزرگ تشکیل داده است که عبارتند از زنان ومردان. ومخاطبان حکم ودستور خداوند طوریکه به مردان یک جامعه دستور داده شده است تا بعد از ایمان آوردن به اعمال صالحه بپردازند، عین شکل به زنان یک جامعه دستور داده شده تا بعد از ایمان و اسلام شان به اعمال نیکو وصالح بپردازند. و در انجام دادن اعمال صالح زنان و مردان برابر می باشند. چناچه قران عظیم الشان در جاهای متعدد این موضوع را مورد بحث قرار داده وبه آن اشاره نموده است.

میفرماید: (وَمَن يَعمَل مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَهُوَ مُؤمِن فَأُولَئِكَ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ وَلايُظلَمُونَ نَقِيرَا)نساء آیه 124 ترجمه:کسی که اعمال شایسته انجام دهد و او مومن باشد خواه مرد و یا هم زن باشد چنین کسانی به بهشت رفته و کمترین ظلم بر ایشان نمی شود.

بانگرش دقیق به محتوای این آیه مبارکه برابری زن و مرد را در پاداش اعمال صالحه میتوان حاصل نمود. بدون شک زنان ومردان از نظر جسم و روح یک سلسله تفاوتهای دارند و در احراز پُستهای اجتماعی نیز متفاوت اند. و هر کدام بکاری آمادگی دارد ولی هیچ یک از اینها پنداری بر تفاوت شخصیت انسانی آنها و یا تفاوت مقامشان در نزد خداوند نیست.

و در این مسئله هر دو بطور کامل برابر می باشند. و بر اساس همین اصل معیاری که به شخصیت و جایگاه معنوی آنها حکم فرماست فقط یک معیار است که همانا ایمان و انجام اعمال صالحه و تقوای می باشد. امکانات و دسترسی زن و مرد در این راستا همگون ویکسان است.

خداوند مردان و زنان را که به احکام شرع وکار های نیکو عمل می کنند به ورود بهشت وعده داده و این امر بر برابری مردان و زنان در وجوب ایمان و کارهای نیکو و پاداش یکسان اشاره مینماید. چناچه می فرماید.(مَن عَمِلَ صَالحاً مِن ذَکَر أو أنثی وَهُوَ مُؤمِن فَلَنُحیینه حياتاً طیبة و لنجزينهُم أجرهُم بأحسن ما كانوا يعملون) نحل 97

ترجمه: هرکس چه زن وچه مرد کار شایسته انجام دهد و مومن باشد به او درین دنیا زندگی پاکیزه وخوشایندی می بخشیم و (در آن دنیا) پاداش (کارهای خوب ومتوسط وعالی ) آنان را برطبق بهترین کارهای-شان خواهیم داد.

آیات مذکور با صراحت این حقیقت را بیان کرده و پندار غلط، بیهوده گویان را که در گذشته یا حال در شخصیت انسانی زن شک وتردید داشتند و یا برای او مقامی پایین تر از مقام انسانی مرد قایل بودند رد می-نماید. ضمنا منطق اسلام در إین مسئله مهم إجتماعي آشکار می سازد و ثابت می کند که برخلاف پندار کوتا فکران؛ اسلام تنها دین قشر ذکور نیست بلکه به همان مقدار که به مردان تعلق دارد به زنان نیز تعلق دارد

.این هر دو جنس در صورتی که در مسیر اعمال صالح گام بردارند. گام مثبت وسازنده که از أنگیزه های ایمانی مدد گیرد هردو به یکسان دارای حیات (زندگی) طیبه خواهند بود و هردو از اجر و پاداش مساوی نزد خداوند ج بهرمند میشوند وموقعیت إجتماعی آنها نیز همانند خواهد بود مگر اینکه از نظر ایمان و اعمال صالحه بریک دیگری برتری یابند. عمل صالح که مخاطب و مکلف آن در قرآن عظیم الشأن زنان و مردان هستند همان أعمال و کارهای مفید و مؤثر است که صبغه خدایی دارند. هر کسی که بتواند کار و پیکار و همه ی توانمندی ها و کلیه إمکانات وطاقت های خود را برای خدا؛ در مسیر تأمین منافع خلق خدا وجهت تحصیل رضای الله جل جلاله بکار اندازد این تلاش ها که صبغه حسنه و صالحه دارد ارزشمند می شود و نزد خداوندج برای ابد به انجام دهندگان زن و مردش پاداش ها حفظ خواهد بود.

ودرخاتمه برای تمام زنان و مردان مسلمان از خداوندمتعال خواهان توفیق کامل در انجام اعمال نیکو وصالح هستیم. و استغفرالله لي ولکم ولسائر المسلمین

برگرفته شده از سایت اصلاح آنلاین

 

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!