مسابقه سیرت النبی (صلی الله علیه و سلم)

بخش خواهران جمعيت اصلاح و اداره دارالعلوم فخری مسابقه سیرت النبی (صلی الله علیه و سلم) را به تاریخ دهم ماه جدی سال ۱۳۹۷ برگزار کردند. در این مسابقه که بیشتر از ۶۰ تن در سنین مختلف اشتراک کرده بودند بیش از ۴۰ تن شان حایز جوایز ارزشمند گردیدند.

استاد هایده اکبری معاون بخش خواهران جمعیت اصلاح و مسٔول عمومی بخش تربیت هدف از برگزاری این مسابقه را ترویج فرهنگ مطالعه در بین جوانان خصوصا طبقه اناث و مطالعه سیرت ارزشمند رسول الله (صلی الله علیه وسلم) بیان کردند.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!