کنفرانس منع خشونت علیه زن دو شنبه  12 قوس از طرف بخش خواهران جمعیت اصلاح و کمیته فرهنگی پوهنتون قلم در پوهنتون قلم برگزار گردید.  موضوع نخست وضعیت زنان در غرب بود که هایده اکبری تقدیم گردید.
موضوع سخنرانی بعدی که توسط استاد مسعوده جامی تقدیم گردید منع خشونت علیه از زن از دیدگاه اسلام بود

47316543_1930572046992464_8253340839690895360_n 47436211_1930572390325763_1696505867102322688_n..

 

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!