کنفرانس پیامبر الگوى زندگى / شعبه کوهدامن

بخش خواهران جمعیت اصلاح شعبه کوهدامن کنفرانسى را تحت عنوان پیامبر -صلى الله علیه وسلم – الگوى زندگى به تاریخ 27 ماه عقرب سال1397 برگذار نمودند .این کنفرانس با تلاوت آیات چندی از قران مجید توسط یکی از خواهران آغاز گردید. در ادامه استاد مسعوده جامی روی چگونه گی الگو بودن پیامبر (صلی الله علیه وسلم) صحبت کردند در ادامه فاطمه حکیمی موضوع سخنرانی را ادامه داده و برنامه با خوانش ترانه های زیبا به پایان رسید. این کنفرانس با شور واشتیاق تعداد کثیرى از خواهران که پیش از 110 تن اشتراک داشتند دایر گردید.

 

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!