فواید صحی روزه از دید طبابت

روزه معمولا با ماه رمضان که میلون ها مسلمان سرتاسر جهان از وقت طلوع آفتاب الی غروب از خوردن و نوشیدن غذا خودداری میکنند مرتبط است.در حالیکه گذشته از ارزش های معنوی آن اکثریت از ما برای مستفید شدن از فواید صحی آن روزه میگیریم.اما آیا واقعا چنین است؟

ادامه فواید صحی روزه را از نظر محققین چنین میتوان خلاصه کرد:- در یافته های جدید تحقیقات متعدد روزه گرفتن به صورت مقطعه یی و دورانی مفید ثابت شده است.پلان طراحی شده برای روزه گرفتن مقطعه یی نه تنها باعث کاهش وزن به صورت صحی و متوازن میگردد بلکه سبب بهبود سویه یی فشار خون کلسترول و حساسیت انسولین در اوجود اشخاص شده است.و حتی روزه گرفتن برای یک هفته خطر ابتلا به دیابت یا مرض شکر را در اشخاص با خطر بلند ابتلا به این مرض   hyperglycemia گلکوز خون بلند، به صورت دوامدار کاهش میدهد.

برعلاوه در نتیجه تحقیقات انجام شده توسط و همکارانش در پوهنتون کالیفورنیایی جنوبی دریافتند که روزه مقطعه یی باعث بلند بردن سیستم معافیت بدن میگردد.طوری که باعث میگردد پاک سازی حجرات قدیمی سیستم معافیت و تولید حجرات جدید شده و پروسه یی به کار در محافظت صحت مریضان مبتلا به سرطان که کیموتراپی میگرند می باشد 8ساعت بعد از صرف آخرین غذا بدن برای تهیه انرژی مورد نیاز شروع به سوختاندن گلکوز ذخیره شده در جگر عضلات می کند وقتی این منبع انرژی هم اکتفا نکند بدن ذخایر شحمی را را برای تولید انرژی میسوزاند. که خود نه تنها باعث کاهش وزن و شحم اطراف کمر میشود. بلکه باعث سوختاندن زهریات موجود در بدن  که یکی از اسباب بزرگ تخریبات حجرات و مایتوکاندریا و نتیجه مرگ حجروی میگردد.

مقدار قابل ملاحظهء هورمون Endophinهورمون احساس خوشی نیز در بدن افراز می شود که باعث حفظ تعادل خوب دماغی می گردد.در پهلوی این فواید برای بعضی اشخاص با ناراحتی های مشخص و حالات استنثایی روزه گرفتن مضر اثبات شده است.

به گفته خدمات ملی صحی انگلستان ((NHS از جمله خطرات که روزه گرفتن داشته می تواند کمبود آب در بدن یا Dehydration است. که چنانکه مسلمانان  در جریان  ماه رمضان یک مقدار زیاد آب را قبل  از شروع ساعات روزه داری مصرف می کند اشخاص دیگری که روزه میگیرند نیز این موضوع دقت داشته باشد.

افزون بر این ها روزه باعث تشکیل اجسام کیتونی در بدن میگردد.چروسه تجزیه اجسام اسید های شحمی و تولید اجسام کیتونی در زمان فقدان گلکوز در بدن برای تولید انرژی میگردد. چنانکه در چند روز نخست روزه داری تجزیه میگردد.سر دردی  شدید تر در روزه داران موجود میباشد اما بعد از تقریبا سه روز نهایتا بعد از Expression جن انزایم که باعث بدست آوردن اجسام کیتونی از اسید های شحمی میگردد . در نتیجه تحریک جین انزایم موفق به استفاده از اجسام کیتونی به  عنوان منبع انرژی شود پروسه عیارسازی و عادت کردن به این وضعیت سردردی مرفوع میگردد بیایید در مورد فواید تولید اجسام کیتونی در بدن چندی متذکر شویم.

1-احتمالا تداوی مرض الزیمر

از جمله وحشت ناک ترین مرض طوریکه در جریان این مرض دماغ در برابر گلکوز حساس میشود به همین لحاظ به نام Diabet type3 نیز یاد میشود و در نتیجه گلکوز در دماغ مصرف شده نمی تواند.باعث Hyperglyecemia  و یا بلند رفتن سویه گلکوز در دماغ و فشار اکسید اکتیف میگردد. و حجرات مغز از اثر تداوم توانایی استفاده از گلکوز میدهند. اجسام کیتونی به عنوانی گزینه یی برای تقایل انرژی مورد نیاز دماغ می باشد.

2-تنزیل گلکوز خون در مقابل انسولین به صورت متعادل چون انسولین بلند به صورت دوامدار باعث بلندترین خطرات ابتلا به امراض سرطان و امراض قلبی وعایی می گردد.

3-حفظ تداوم و ظایف مایتوکاندریا طوریکه :-باعث خسار اکسیداکتیف از جمله عوامل تخریب مایتوکاندریا و DNA آن با سوختاندن شحم به عوض گلوکوز می گردد.

4-استقامت در برابر گرسنگی و اجتناب از خوردن بیش از حد که شاید بخاطر استفاده کمتر از غذای های پرس شده اشتها اور که در اطراف ما بسیار اند، باشد.

5-در نتیجه تحقیقات انجام شده باعث بلند بردن سویه HDL “کسترول خوب” و تنزیل سویه LDL کلسترول بد و نتیجه تنزیل خطرات ابتلا امراض قلبی وعایی می شود.

درفرجام باید افزود که مفاد اجسام کیتونی تولید شده در بدن در جریان روزه دارای میداشته باشد که ربط بسیاری به غذای مصرف شده دراین جریان نیز دارد. باید افزود که تحقیقات انجام شده و اثرات مثبت ثابت در این عرصه هنوز به حد اکتفا نبوده در جریان اند و نمی توان برای تداوی امراض به این وسیله اقدام کرد اما فواید ثابت شده روزه گرفتن عرصه داغ تحقیقات امروزه را تشکیل می دهد.

حسیبه کریمی/ محصل طب ترکیه

 

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!