تهیه شیرینی باسلوق

موادلازم:

نشایسته 50 گرم،  آب دونیم گیلاس،  جوهرلیمویک هشتم قاشق چای خوری،  شکر500گرم، پودرژلاتین یک قاشق چای خوری،  گلاب دوقاشق سوپ خوری،  پودرنارگیل به مقدارنیاز. مغزجوزومغزپسته برای تزئین.

طرزتهیه:

نشایسته رابامقداری آب سردمخلوط میکنیم، وقتی حل شد، حرارت را روشن میکنیم، جوهرلیمورابه آن اضافه کرده ومدام هم میزنیم.

موادرا خوب هم میزنیم تاغلیظ شود، گلاب رااضافه نموده وخاموش میکنیم. پودرنارگیل رادرظرفی هموارریخته وبه اندازهء یک قاشق ازنشایسته راروی پودرنارگیل میریزیم، وجوزوپسته راداخل آن فرومیکنیم،ومقداری پودرنارگیل روی آن میریزیم، درظرفی میچینیم ودوسه ساعت دریخچال میگذاریم. شیرینی باسلوق ما آمده است.

نکته: برای استفاده به مدت طولانی ترمیشود دریک ظرف دربسته داخل یخچال نگهداری نماییم..    سمیرا رحمتی

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!