آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۷ می تواند شروع پر انگیزه یی باشد برای نفس های بیداری که شوق روئیدن و به بار نشستن در روح و روان شان موج میزند .

مسلمانی که از سر چشمه زلال اسلام می نوشد باید هم چنین باشد. هر تحول، هر لحظه و هر فرصتی را غنیمت دوباره در جهت شگو فایی خویش ببیند و با تمام زخم های که از جور مصیبت وشکنجه های روحی و جسمی بر خویش دارد، قامت راست کند و با چشم پر از امید به سوی آینده ای درخشان بلند پرواز گام بردارد .
شاگردان، محصلان، استادان؛ این گنجینه های پر ارزش امت اسلامی مان را شادباشی دیگر تقدیم میکنیم. چرا که اینان ارزنده ترین نیرو های مؤثر فعال جامعه می باشند و اگر با عزم راسخ و اندیشه ای بیدار به سوی هدف ارزشمند خویش که همانا
نجات جامعه از مصیبت های امروز و رساندن آن به کامیابی های فردا است قدم بردارند؛ ما شاهد تحولی خواهیم بود که حسرت بدست آوردن آن در دیدگان محرومان جامعه مان موج می زند .
آموزگاران گرانقدر باید دوباره به یاد آورند که در کنار تعلیم ، تربیت رکن اساسی کارشان می باشد به همین منظور باید همانطور که برای بخش خویش پلان دارند اصولی را معین کنند که از جمله اهداف تربیتی شان باشد در طول سال در جهت تطبیق آن تلاش نمایند این عزیزان فرهیخته باید بدانند که اموری همچون وحدت صف ، وطن دوستی ، احترام مقابل و ارزش قایل شدن به منافع عامه باید در آغاز لیست اهداف تربیتی شان قرار گیرند.
و با گفتار رفتار و موقف های شان از ارزش های اجتماعی دفاع کنند و منطقی زیستن را به شاگردان شان بیاموزند.
و اما شاگردان و محصلان عزیز که امید های این مملکت هستند بیاد داشته باشند که ارزش ، قدر و منزلت والا دارند الله متعال برای هر ملتی تمام آن استعداد های که در جهت سعادت به آن ضرورت دارند را می آفریند و در هر نسلی از نسل های بشر قرار می دهد ما نیز تمام آن استعدادهای که برای رهایی از اسارت و دستیابی به موفقیت ها نیازمندیم را در میان شاگردان و محصلان خویش داریم. پس ای جوانان جایگاه خویش را بشناسید و از لحظه های تان بهره ببرید. در جهت دست یابی به آرزو ها و اهداف بلند به تلاش برخیزد. درد و بیماری های ملت خویش را با جان و روحتان درک کنید و با قلبی آگنده از محبت و شوق درمان به دنبال راه حل به جستجو آغاز کنید.
علم را دریچه ای به سوی موفقیت ها بدانید و به توصیه پیامبر (ص) آن را همانند گمشده ای در جستجو باشید.
که شما شایسته ترین ها به کسب آن می باشید.
از الله متعال خواهانیم تا این سال تعلیمی را برای ملت ما مبارک گرداند و انگیزه ای حق جویی و حمایت از حق را در نفوس همه مسلمانان این مرز و بوم تابان گرداند.
مسعوده جامی
مسئول عمومی بخش خواهران جمعیت اصلاح

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!