بی بی عائشه ( رضی الله تعالی عنها ) قهرمانی در علم ، فتوا ، صبر و عفت

- نکاتی در مورد زنده گی بی بی عائشه ( رضی الله تعالی عنها ) :

بی بی عائشه ( رضی الله تعالی عنها ) ، زوجه مطهره رسول کریم صلی الله علیه و سلم ، دختر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها بود. مادرش ام رومان نام داشت که در ماه رمضان سال ششم هجری وفات نمود ، بی بی عائشه ( رضی الله تعالی عنها ) در سال چهارم بعثت تولد شد ، با پیامبر صلی الله علیه و سلم در مقابل 400 درهم و به روایتی 500 درهم مهر ازدواج نمود. کنیه اش ام عبدالله است ، و از اینکه فرزندی نداشت نسبت محبت زیادی که با خواهر زاده اش عبدالله بن زبیر داشت او را به این کنیه یاد میکردند که بعد ها لقب ام المؤمنین بر این لقب اش در تاریخ اسلام غالب گردید. نه سال با پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از ازدواج زنده گی مشترک داشت و در سال 57 هـ ق به عمر 66 سالگی وفات نمود. بعضی ها وفات او را در 17 رمضان سال 57 هــ ق در سن 63 سالگی بیان ذاشته اند که در جنة البقیع به خاک سپرده شدند.

- شهکار ها و قهرمانی های بی بی عائشه ( رضی الله تعالی عنها ) :

حضرت ام المؤمنین بی بی عائشه ( رضی الله تعالی عنها )  از جمله زنان قهرمان عصر نبوت است ، که قهرمانی هایش را میتوان در نقاط ذیل میتوان بیان داشت :

 1. علم و فقه : بی بی عایشه، بعضی علماء میگویند که چهارم حصه مسایل شرعی از او منقول است ، ترمذی میگوید : هرگاه اصحاب کرام به کدام مشکل در مسایل فقهی مواجه میشدند به نزد حضرت عایشه رجوع میکردند. از ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت است که گفت : هیچ مشکلی به ما پیش نمیشد و آنرا از عایشه میپرسیدیم مگر این که او به آن عالم بود. ابو ضحی از مسروق روایت میکند که گفت : بزرگان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که از وی در مورد فرایض می پرسیدند. در فن تفسیر ، حدیث ، فلسفهء احکام ، ادبیات ، خطابه و علم انسان تبحر خاصی داشت ، قصاید را حفظ داشت ، حاکم ، مستدرک ، ابن سعد این وقایع را مفصلاً روایت کرده اند. همچنان در دوران خلافت ابوبکر ، عمخر و عثمان رضی الله عنهم ؛ نیز فتوا میداد. حضرت عروه بن زبیر رضی الله عنه میگوید : از بی بی عایشه زنی داناتر در طب ، فقه و شعر ندیدم.
 2. پیشدستی در روایت حدیث :

حضرت بی بی عائشه ( رضی الله تعالی عنها ) در جمله اصحابی است که که به قول علمای حدیث شناسی ، که به کثرت احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را روایت نموده است. علمای حدیث احادیث روایت شده از بی بی عایشه را 2210 حدیث بیان داشته اند. که 174 آن بروایت شیخین متفق علیه میباشد و 54 آنرا تنها در بخاری و 68 آنرا امام مسلم منفردانه روایت کرده است.

 1. صبر و عفت :

بی بی عائشه ( رضی الله تعالی عنها ) زن قهرمانی است که عفت و پاکی وی توسط آیات قرآن عظیم الشان تایید گردیده است. ( داستان افک ).

- فضایل حضرت بی بی عائشه ( رضی الله تعالی عنها ) : این فضایل و صفات را میتوان در نقاط ذیل خلاصه نمود :

 1. پیشدستی در علم و فقه .
 2. پیشدستی در فتوا.
 3. پیشدستی در رواینت احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم.
 4. یگانه خانم باکرهء حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم.
 5. وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجرهء وی .
 6. وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم در نوبت وی .
 7. وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم در آغوش وی.
 8. از جمله اصحابی که در بدر اشتراک ورزیده
 9. لواء ( بیرق ) پیامبر صلی الله علیه و سلم در بدر از خیمه وی بیرون شد.
 10. اعتراف صحابه کرام به علم و دانش وی و رفتن به نزد وی در مسایل فقهی.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!