در منازل امروزي که جاي کافي براي وسايل ضروري‌مان يافت نمي‌شود تهيه يک آويز براي لوازمي مثل: وسايل بهداشتي ما، گيره‌هاي موي دخترانه، وسايل ريز آشپزخانه، آرايش‌ها، آچار پيچکش‌ها و… مي‌تواند در نظم منزل و صرفه جويي از وقت براي يافتن وسايل به ما کمک زيادي نمايد. لذا در اين شماره کاردستي که نشانه هنرمندي کدبانوي خانه است را براي آموزش درنظر گرفته‌ايم.

لوازم مورد نياز: يک تکه حدوداً نيم متر و مقداري تکه‌هاي رنگي ديگر( ترجيحاً به رنگ‌هاي شاد)، نخ، روبان، يک عدد آويز لباس، چرخ خياطي و دکمه شکوفها‌ي و يا… براي تزيين کار دستی ضرورت است.

روش دوخت: ابتدا نيم متر تکه خود را به شکل مستطيلي که عرض آن به اندازه ضلع پايين آويز لباس مي‌باشد، قيچي کرده و طول آن به اندازه دلخواه و مورد ضرورت ما مي‌تواند باشد و تکه‌هاي رنگي ديگر را به اندازه‌هاي دلخواه به شکلي که طول آنها برابر با عرض تکه بزرگ‌مان باشد و عرضشان به اندازه قد لوازم مورد نظرمان از 10 سانتي متر به بالا باشد را قيچي مي‌کنيم. يک طرف آن را ساده دوزي کرده و بعداً تکه‌ها را طبق تصاوير روي تکه بزرگ مي‌دوزيم. هر10 سانتي متر يک دوخت ساده به شکل عمودي مي‌زنيم تا جايگاهي براي وسايل آماده شود و پايين هر تکه را يک دوخت زده روي آن را با روبان دوزي منظم مي‌سازيم. اين عمل را با تمام تکه‌هاي رنگي انجام مي‌دهيم و بعد از اينکه به تعداد مورد نياز تکه را به شکل افقي دوختيم، اطراف تکه بزرگ را ربان دوزي کرده تا شکل منظم و زيبا را بگيرد و قسمت بالاي تکه را داخل آويز لباس کرده و قسمت پشت آن را دوخت مي‌زنيم. حال حدوداً کار تمام است و مي‌توانيم نظر به سليقه خود از دکمه‌ها و يا شگوفه‌ها رنگي اطراف کار را تزيين کنيم و آويز را در قسمتي که نياز داريم نصب کرده و وسايل دم دستي و ضروري را در آن قرار دهيم.

توجه: مي‌توانيم نظر به ضرورت مانند تصاوير از دوخت‌هايي به اندازه‌ها و اشکال متفاوت استفاده کنيم تا وسايل مورد نظر را بهتر جا بجا کنيم.

«تهيه کننده: سميرا رحمتي»

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!