نصیر احمد نویدي – رئیس شورای مرکزي جمعیت اصلاح

الحمد لله کمپاین حمایت از تولیدات وطنی با موفقیت به پیش می رود، این کمپاین که به ابتکار جمعیت اصلاح افغانستان به همکاری نهاد جوانان مسلمان افغانستان (نجم) به راه انداخته شده است، هنوز هم ادامه دارد و با استقبال وسیع مردم، تولیدکنندگان و صاحبان فابریکه‌ها مواجه گردیده است. مردم افغانستان در جریان این کمپاین، که زیر شعار«تولیدات وطنی را با پول افغانی خریداری نمایید» دایر شده است، شاهد بلند رفتن بی سابقه‌ی نرخ افغانی و همچنان استعمال بیشتر محصولات وطنی در داخل می باشند. بدون شک، اگر در کشورما امنیت وجود می‌داشت و مردم‌ما صدای مرمی تفنگ و انفجار وبمبارد را نمی شنیدند، میزان موفقیت این کمپاین به مراتب بیشتر می‌بود. اما متأسفانه که نه تنها جنگ در کشور وجود دارد، بل؛ قتل، اختطاف، دزدی و سایرجرایم، امنیت شهرها را نیز خراب ساخته است.

در حالیکه همه‌ی ما مسؤولیت داریم تا در تقویهء اقتصاد کشور و تأمین امنیت نقش میهنی خویشرا به سر برسانیم، ولی مسؤولیت اصلی برمی گردد به حکومت که دو مسؤولیت اساسی در قبال مردم دارد: یکی حفظ امنیت و دیگری شگوفایی اقتصادی و ایجاد زمینه‌های کار است، تا احاد کشور بتوانند لقمه‌‌ی نانی با عزت و حلال بدست آورده و آنرا در فضای امن به مصرف برسانند. مردم افغانستان، بعد از چهاردهه سرگردانی و جنگ، حالا تجربه‌ی آنرا کسب کرده اند که با وجود فساد موجود، چگونه به کمک تشبثات خصوصی، اقتصاد وطن را شگوفا ساخته، تولیدات داخلی را به حدی برسانند، که کفایت و معیار هردو در آن رعایت شده باشد. اما باتأسف عاملی که مانع رسیدن به این خواست می باشد، دوام جنگ ونبود امنیت در کشور است.

دولت مکلف است تا بخاطر توقف جنگ، عوامل داخلی و بیرونی‌ جنگ را شناسایی نموده و آنرا معالجه نماید و بخاطر برقراری امنیت، عوامل بی‌امنیتی و جرم و جنایت را کالبد شگافی نموده و آنها را از بین ببرد. یکی از مهمترین پیش زمینه های برقراری امنیت و ثبات در کشور، توقف دادن جنگ با مخالفین و ایجاد زمینه‌ی تفاهم و مصالحه‌ی ملی است. اکنون ضرورت مردم افغانستان به صلح، مانند ضرورت شان به نان و غذا است، حکومت نباید از مذاکرات صلح، بعنوان وسیله‌ی برای فریب مردم افغانستان و خاک پاشیدن در چشمان جامعه‌ی بین المللی استفاده نماید، بل، باید با درایت و فدا کاری مانند ملت‌های دیگر، از خود قربانی و تنازل نشان داده راه را برای برقراری صلح حقیقی در کشور، هموار سازد.

در شرایطی ‌که هر هفته ده‌ها هزار هموطن مهاجر تحت شعار زیبای «خپل وطن، گل وطن» از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، وارد کشور خود می شوند، دولت‌مردان ما باید بکوشند، که رؤیای هموطنان خویش را به حقیقت مبدل نموده، حد اقل فضای امنیت و صلح را در کشور قایم سازند، تا آنانیکه امروز عودت می کنند، با آنانیکه از دیروز همینجا بوده اند، برادر وار و با آرامش خاطر و سکون قلبی در کنارهم زندگی نموده و کشور شان را به گلستان واقعی مبدل سازند.
وطن ای مامن‌ما مادر ما آشيان‌ما
بهار آرزوی‌ما بهشت جاودان‌ما
[استاد خلیلی]

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!