برنامه اجتماع عام دو روزه خواهران ساعت 7:40 بروز چهارشنبه تاریخ 18 سنبله با تلاوت کلام الله المجید آغاز گردید. این اجتماع دارای چهار نشست بود که نشست اول توسط نفیسه جلیلیگرداننده گی گردید. در ابتداء هایده اکبری مسؤل عمومی برنامه از اشتراک خواهران درین اجتماع قدردانی نموده سخنان افتتاحیه در مورد تصحیح نیت و اخلاص در عمل را ارایه نمودند در ضمن حاضری گرفته شد. بعد استاد نصیر احمد نویدی رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح از اهمیت و فضایل دعوت یادآوری نمودند و امر دعوت را یک امرفرض شرعی، و یک امر لازم برای کرامت این امت شمردند
و به تربیه یک نسل صالح تأکید نمودند .
بعد استاد شگوفه احمدیار مسؤل خدمات اجتماع عام لست وظایف را به قرائت گرفتند. از ساعت ۸:۵۳ – ۹:۳۰ مسؤلین شعبات راپور شش ماهه شعبات مربوطه شان را به خوانش گرفتند، بعد ۴۵ دقیقه برای مناقشه وسوالات خواهران از مسؤلین شعبات اختصاص یافت. بعد از ۲۰ دقیقه وقفه استاد صهیب رؤوفی رئیس دارالإنشاء جمعیت اصلاح افغانستان راپورعمومی جمعیت اصلاح و پلان پنج ساله جمعیت اصلاح افغانستان در بخش های مختلف همچون بخش دارالإنشاء، بخش تربیت، بخش دعوت ارشاد، بخش فرهنگی و غیره، را بطور مختصر تحت عنوان وضعیت جمعیت اصلاح افغانستان و پلان پنج سال آینده، تقدیم نموند. نشست اول با طرح سوالات از استاد، ساعت ۱۲:۰۰ به پایان رسید.
نشست دوم بعد از وقفه نان و نماز ساعت ‍ ۱:۵۰ آغاز گردید. نشست دوم توسط استاد زرکه معاون شعبه جلال آباد گردانندگی شد. در ابتداء یک ترانه زیبا توسط استاد فهیمه وردگ و گروپشان تقدیم شد. بعد استاد نازدانه حیات موضوع تزکیوی تحت عنوان راه های رسیدن به قلب و فتح خانواده ها را تقدیم نمودند، بعد از وقفه مختصر استاد محترم دکتور فضل الهادی وزین مسؤل بخش سیاسی جمعیت اصلاح افغانستان، موضوع خود را تحت عنوان وضعیت فعلی افغانستان وطرح سیاسی جمعیت اصلاح برای پنج سال آینده تقدیم نمودند، نشست دوم با طرح سوالات اشتراک کننده گان از استاد، ساعت ۴:۳۰ به پایان رسید.
نشست سوم ساعت ۷:۳۵ با تلاوت چندی از آیات قرآنکریم با گردانندگی استاد سمیرا رحمتی مسؤل دعوت ارشاد شعبه هرات آغاز شد، در ابتداء حاضری گرفته شد بعد ورکشاب تحت عنوان ارزیابی منهج توسط استاد محفوظه جامی الاحمدی مسؤل شعبه هرات تقدیم گردید، که مورد استقبال گرم خواهران قرار گرفت.ساعت ۹:۲۰ ورکشاب به پایان رسید که به تعقیب آن پارچه تمثیلی آموزنده توسط استاد فهیمه وردک و عایشه عابد تقدیم شد، از ساعت ۹:۴۰ -۱۰:۰۰ وقفه چای با ذکر خاطرات دعوی در نظرگرفته شد. ساعت ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ استاد عبدالله حمیدی موضوع را تحت عنوان مدیریت و اداره تقدیم نمودند. با طرح سوالات از استاد نشست سوم ساعت ۱۲:۰۰ به پایان رسید.
نشست چهارم ساعت ۱:۳۵ با گردانندگی استاد خالده شفیق معاون شعبه کابل آغاز گردید. در ابتداء استاد مسعوده جامی الاحمدی مسؤل عمومی بخش خواهران موضوع خود را تحت عنوان کار بخش خواهران اولویت ها و تقاضاها تقدیم نمودند، که با پاسخ به سوالات مطرح شده موضوعشان ساعت ۳:۱۰ به پایان رسید، بعد اوراق ارزیابی توزیع و جمع آوری گردید در آخیر برنامه با سخنان اختتامیه هایده آکبری و استاد مسعوده جامی و دعائیه ساعت ۴:۰۰ به پایان رسید.

IMG_20150909_110008

IMG_20150909_081353 IMG_20150909_083501 خواهران مسلمان IMG_20150909_081312 IMG_20150909_075609

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!