با فرا رسیدن ماه مبارک ذی الحجه درروزهای مبارک عید بخش خواهران جمعیت اصلاح – زون غرب بخش نشردعوت برآن شدند تا اتحاد ویکدلی خویش را به نمایش گذاشته ومحفل عیدانه ای را ترتیب دادند.
دراین محفل که روزپنجشنبه 17/7/1393 ازساعت 2 الی 4 درسالون کنفراسهای اسلامی انجمن اخلاق ومعرفت بر گزار گردید، قریب به 200 نفر ازخواهران شرکت کردند .
این محفل که به گردانندگی خواهرتمنا منیب انجام شد، با تلاوت خواهرمرضیه ابراهیمی آغازگردید، سپس شاگردان بخش اناث احیاء العلوم سرود عیدانه ای را خواندند و به تعقیب آن استاد آرزوعزیزی به ایراد سخنرانی مفید و پرمحتوا تحت عنوان {تاثیر تربیت دراجتماع} پرداختند. سپس برای آشنایی بیشترخواهران مهمان با اعضای انجمن فرصتی برای عیدانه داده شد که تمامی خواهران مهمان و اعضای انجمن با هم عیدی کردند و این زیباترین بخش محفل بود که خواهران مسلمان ما را به هم نزدیکتروصمیمی تر کرد، سپس درحین پذیرائی از مهمانان تقاضا شد تا خاطرات جالب زندگی خود را بیان دارند. بعد ازصرف چای وشیرینی نمایشنامه ای توسط خواهران به نمایش گذاشته شد، و جالب ترین بخش محفل اهدایی جوایزوتقدیرنامه به خواهران برنده درمسابقه زندگی نامه خلفای راشدین که به تاریخ 28 سنبله از طرف بخش دعوت و ارشاد برگزار گردیده بود صورت گرفت که با تشویق های گرم خواهران همراهی می شد.
قابل یاد آوری است که بخش سرود وتهیه سلاید ها در این محفل زیبا توسط خواهر(لینا راحین) صورت گرفت.
این محفل با دعائیه ای توسط استاد جمیله عثمانی به پایان رسید .

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!