روزه تربیت گاه نفس

ترتیب کننده : عایشه زاهدی تعریف روزه روزه در زبان عربی صوم بمعنی امساک و خود داری است . و در اصطلاح فقهی خود داری همراه با قصد عبارت است خوردن آشامیدن و عمل جنسی از صبح صادق تا غروب آفتاب را روزه مینامند. فرضیت روزه خداوند...
ادامه مطلب
بالا