استقلال یعنی؟

هرگاه بخواهیم معنی چیزی را بفهمیم باید به تعریف آن مراجعه نمایم . استقلال در فرهنگ وقوامیس لغوی به معنی کار خود را کردن بدون مداخله کسی دیگر است . استقلالیت یک کشور عبارت از اداره کردن امور مملکت، مراقبت امور داخلی وخارجی...
ادامه مطلب
بالا