کمک های زمستانی بخش خواهران جمعیت اصلاح احساس

بندگی یعنی در کوچه پس کوچه های زندگی دست کسی را بگیری…! بخش خواهران خدمات اجتماعی ( #احساس ) امروز به کمک و یاری الله متعال و به یاری هموطنان خیر خواه خود به تعداد ۲۱ فامیل مستحق یک بوجی ذغال وطنی و یک بسته لباس زمستانی که...
ادامه مطلب

عوامل آلوده‌گی محیط زیست

نویسنده : داکتر مریم سلیمانی امراض محیطی امراضی اند که در اثر مواجه شدن با عوامل کیمیاوی و فزیکی در محیط های شخصی و کاری به شمول امراض ی که منشا تغذیوی دارند به وجود می آید. سازمان بین المللی کار طی تحقیقات شان در سال ۲۰۱۸...
ادامه مطلب

پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه وچرا ؟

بسم الله الرحمن الرحیم سعدیه حفیظ الله متعال هنگامیکه آدم علیه السلام را از بهشت به زمین می فرستاد، برایش چنین فرمود:"قلنا اهبطوا منها جمیعا فإما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. والذین کفروا...
ادامه مطلب
بالا