همچون پیامبر (ص) با دیگران ارتباط برقرار کن

همچون پیامبر (ص) با دیگران ارتباط برقرار کن نویسنده: د. غادة صبیح مترجم: فاطمه شمسی در این جا، مجموعه صفاتی را می‌بینی که به تو کمک می‌کند در روند برقراری ارتباط با دیگران موفق شوی؛ صفاتی که حتی می‌تواند به تو کمک کند در...
ادامه مطلب
بالا