فضيلت‌هاي توبه

استاد پوهنتون سلام- کابل الله متعال، انسان را با دو سرشت خير و شر آفريده‌است. از همين رو همواره دروازه‌هاي توبه را در شب و روز، برايش باز گذاشته؛ تا هر گاهي که مرتکب خطايي شد و به تقصيرش پي‌برد و احساس ندامت کرد، دروازه...
ادامه مطلب

نجوای دوست

  آنگاهي که ناهنجاري‌هاي زندگي سخت محاصره‌ام مي‌کند و دلگير مي‌شوم، بغض گلونم را مي‌فشارد و آرامش را فراموش مي‌کنم. چشم‌هايم را تاريکي فرا مي‌گيردد. انگار در دنياي بي‌بند و بار تنها و بي‌مددگارم. ناگهان يادم از...
ادامه مطلب
بالا